Ministerstwo proponuje niższe rachunki dla prosumentów

Ministerstwo proponuje niższe rachunki dla prosumentów
Andy Wright, flickr cc

Obniżenie należności w rozliczeniach z prosumentami, a także zniesienie opłaty za przekroczenie umownego poboru energii biernej i mocy umownej przewiduje najnowsze rozporządzenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nowelizację rozporządzenia sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Przygotowane w resorcie klimatu przepisy mają umożliwić spółkom obrotu energią elektryczną obniżenie należności w rozliczeniach z gospodarstwami domowymi, które spełnią określone warunki.

Warunki umożliwiające obniżenie kosztów energii są związane z aktywizacją odbiorców na rynku energii elektrycznej. Chodzi m.in. o działania dotyczące redukcji zużycia energii czy bycie prosumentem OZE. Dodatkowy warunek to m.in. wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji marketingowej lub otrzymywanie faktur VAT w postaci elektronicznej lub z wykorzystaniem tzw. eBOK-ów.

REKLAMA

Rabat dla prosumenta

Rozporządzenie zakłada możliwość obniżenia należności o kwotę równą 12 proc. iloczynu średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki dla 2022 r. dla grupy taryfowej G11 (ta cena wyniosła netto 0,414 zł/kWh) oraz wolumenu energii wynoszącego 2523 kWh, w przypadku gdy dany odbiorca domowy:

1) w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r. zmniejszył zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru energii do poziomu poniżej 95 proc. zużycia energii elektrycznej tego odbiorcy w odniesieniu do tego samego okresu w 2022 r. lub

2) zweryfikował i potwierdził poprawność swoich danych znajdujących się w posiadaniu przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną, lub

3) wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną korespondencji, w szczególności faktur VAT, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w dedykowanym do obsługi odbiorców portalu internetowym, lub

4) wyraził zgodę na otrzymywanie od przedsiębiorstwa energetycznego wykonującego działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną informacji dotyczących produktów i usług świadczonych przez to przedsiębiorstwo, lub

5) jest prosumentem energii odnawialnej odnawialnej w rozumieniu art. 2 pkt 27a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

REKLAMA

6) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Spółki obrotu mają informować odbiorców o zmianie sposobu ich rozliczenia po zastosowaniu obniżenia wyliczonej kwoty należności, jej wysokości oraz terminie w sposób łatwo dostępny dla odbiorcy.

Brak dodatkowych opłat za przekroczenie poboru

W rozporządzeniu zaproponowano ponadto zwolnienie z opłat za ponadumowny pobór energii biernej i przekroczenia mocy umownej – gdy wynika to z poleceń operatorów sieci lub z usług świadczonych na ich rzecz. Ma to wspierać wdrożenie dedykowanych usług systemowych w okresach wysokiej podaży energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
.

.
Resort klimatu zapewnia, że ta zmiana umożliwi wprowadzenie zachęt dla dodatkowego zużycia energii na polecenie operatora systemu elektroenergetycznego w okresach jej nadwyżki, w tym w ramach usługi interwencyjnej skierowanej do użytkowników systemu (w tym przedsiębiorstw przemysłowych).

W związku z dynamicznym rozwojem odnawialnych źródeł energii w Polsce coraz częściej występują w systemie elektroenergetycznym okresy nadpodaży energii elektrycznej. Pozytywnym efektem zmiany będzie wprowadzenie zachęt do zagospodarowania nadwyżek generacji odnawialnych źródeł energii bez ponoszenia dodatkowych opłat za pobieraną moc z systemu elektroenergetycznego przez użytkowników systemu – czytamy w projekcie rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zostało podpisane 9 września 2023 r. Jego treść jest dostępna na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod tym linkiem.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.