Dofinansowanie z Energii Plus. Dominuje fotowoltaika

Dofinansowanie z Energii Plus. Dominuje fotowoltaika
Pixabay

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii i efektywnością energetyczną w programie Energia Plus. Na złożenie wniosku w aktualnym naborze jest jeszcze sporo czasu. Dotychczas najwięcej złożonych wniosków dotyczy dofinansowania na fotowoltaikę.

Celem realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) programu Energia Plus jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

W obecnym, czwartym naborze wniosków w programie Energia Plus finansowanie jest przyznawane wyłącznie w formie rynkowych lub preferencyjnych pożyczek. Nie ma możliwości otrzymania dotacji jak podczas wcześniejszych edycji programu. Budżet IV naboru sięga 567 mln zł.

REKLAMA

Finansowanie w Energii Plus IV można otrzymać na następujące przedsięwzięcia:

  • Budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych;
  • Zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w dyrektywie 2015/2193;
  • Przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW;
  • Przedsięwzięcia zgodne z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
  • Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się: a) energię ze źródeł odnawialnych, b) ciepło odpadowe, c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem, d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór;
  • Modernizacja/rozbudowa sieci ciepłowniczych.

Warunki dofinansowania

Zgodnie z zapisami regulaminu programu Energia Plus kwota przyznanego finansowania w formie pożyczki może wynieść od 1 mln zł do 300 mln zł.

Pożyczka może zostać udzielona na warunkach preferencyjnych lub rynkowych. W pierwszym przypadku oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 2 proc. w skali roku. Natomiast w drugim przypadku oprocentowanie jest określane na poziomie stopy referencyjnej ustalanej zgodnie z komunikatem Komisji Europejskiej w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (w drugim przypadku pożyczka nie stanowi pomocy publicznej).

Pożyczka preferencyjna może zostać częściowo umorzona w wysokości do 10 proc. wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. Ta możliwość dotyczy przedsięwzięć z zakresu 7.5.1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych oraz 7.5.2.1. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW–50 MW.

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat, przy czym w przypadku części przedsięwzięć związanych z poprawą efektywności systemów ciepłowniczych może to być 20 lat.

REKLAMA

64 umowy, tylko trzy dotyczą dotacji

O ile w obecnym naborze dofinansowanie jest przyznawane tylko w formie pożyczek, o tyle we wcześniejszych edycjach można było uzyskać także dotacje. Do końca ubiegłego miesiąca we wszystkich czterech edycjach Energii Plus podpisano w sumie 64 umowy o dofinansowanie. W tym 61 umów dotyczyło finansowania w formie pożyczki, a trzy umowy zakładały dofinansowanie w formie dotacji.

Najwięcej projektów objętych dotychczas finansowaniem z Energii Plus odnosiło się do inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne (34). Pozostałe umowy objęły następujące rozwiązania: wykorzystanie biomasy (5 umów), biogaz (4), gaz (2), modernizacja oświetlenia (2). Popisano też 17 umów na finansowanie inwestycji w innych technologiach związanych z celami programu.

Jednym z ostatnich beneficjentów finansowania z Energii Plus jest Drink ID – producent napojów z Piotrkowa Trybunalskiego. Dostanie on pożyczkę na budowę przyzakładowej biogazowni rolniczej o mocy 250 kW i 238 kWt. Instalacja zasilana będzie odpadami pochodzącymi z produkcji w postaci ścieków przemysłowych zawierających organiczne biodegradowalne frakcje.

Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 16,5 mln zł, a pożyczka z Energii Plus wyniesie około 14 mln zł (NFOŚiGW nie podał warunków przyznanego finansowania).

Umowę na dofinansowanie z programu Energia Plus podpisała ostatnio także spółka PGE Energia Odnawialna będąca największym producentem energii odnawialnej w kraju. Otrzyma ona finansowanie w wysokości 18,9 mln zł na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 8 MW na terenie gminy Szprotawa w województwie lubuskim. Całkowity koszt inwestycji ma wynieść 22,2 mln zł.

Kolejne firmy, które poszukują finansowania na inwestycje mające na celu produkcję zielonej energii czy poprawę efektywności energetycznej, mają jeszcze sporo czasu na przygotowanie wniosku.

Nabór wniosków w czwartej edycji programu Energia Plus zakończy się 13 grudnia 2024 r. – o ile wcześniej nie zostanie wyczerpana alokacja.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.