Umowa na projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

Umowa na projekt pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
Polskie Elektrownie Jądrowe

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe i konsorcjum Westinghouse – Bechtel podpisały umowę na zaprojektowanie pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Inwestycja ma być gotowa za 10 lat.

W ramach zawartej umowy (ang. Engineering Services Contract) spółki Westinghouse i Bechtel we współpracy z Polskimi Elektrowniami Jądrowymi (PEJ) zaprojektują pierwszą polską elektrownię jądrową.

Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby zaprojektowania i budowy pierwszej elektrowni jądrowej zaledwie tydzień temu. Dwa dni później spółka Polskie Elektronie Jądrowe otrzymała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla tej inwestycji na Pomorzu.

REKLAMA

Jak podaje PEJ, na realizację projektu przewidziano blisko 2 mln roboczogodzin. W zakresie projektu znajdują się główne komponenty elektrowni, m.in.:

  • wyspa jądrowa,
  • wyspa turbinowa oraz towarzyszące jej instalacje i urządzenia pomocnicze,
  • budynki administracyjne,
  • infrastruktura związana z bezpieczeństwem obiektu.

Podstawowym celem projektu koncepcyjnego jest zdefiniowanie wymagań i kryteriów projektowych, określenie norm i standardów, według których będzie realizowany polski projekt jądrowy. W efekcie prac inżynieryjnych tego etapu ma powstać ponad 400 produktów końcowych.

Sprawdzony w USA

PEJ informuje, że analogiczny reaktor AP1000, będący projektem referencyjnym dla polskiej inwestycji, pracuje już w Stanach Zjednoczonych. Na całym świecie działa sześć jednostek tego typu, kolejne budowane są w Chinach. Polska elektrownia jądrowa będzie bazowała na doświadczeniach firm Westinghouse i Bechtel wynikających szczególnie z budowy bloku jądrowego Vogtle 4, w którym wprowadzono udoskonalania względem uruchomionego wcześniej bloku nr 3.

Eksperci realizujący projekt w USA mają być zaangażowani w działania na rzecz planowanej siłowni na Pomorzu. Prace inżynieryjne skupią się na dostosowaniu projektu do wymagań technicznych i regulacyjnych obowiązujących w Europie i w Polsce.

PEJ podaje, że zapisy umowy regulują współpracę w zakresie uzyskiwania kolejnych pozwoleń. Obejmuje to opracowanie specyfikacji technicznej wstępnego projektu planowanej elektrowni jądrowej na Pomorzu. Ma ona odzwierciedlać elementy wykorzystanej instalacji, tak aby była ona zgodna z wymaganymi parametrami wydajności. Będzie też podstawą dla kolejnej umowy, obejmującej kolejną fazę budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

REKLAMA

Kontrakt zakłada także wsparcie procesu inwestycyjnego i dostosowanie go do obowiązujących regulacji prawnych we współpracy z Państwową Agencją Atomistyki oraz Urzędem Dozoru Technicznego. Wypracowane rezultaty będą podstawą do przygotowania dokumentacji na potrzeby uzyskania pozwolenia na budowę elektrowni, tak by w dalszym ciągu realizować projekt elektrowni jądrowej na Pomorzu zgodnie z najwyższymi krajowymi i europejskimi standardami oraz normami bezpieczeństwa. Ponadto na mocy umowy będzie przeprowadzona ocena zaproponowanych rozwiązań w zakresie ochrony radiologicznej i analiz bezpieczeństwa zaplanowanych zgodnie z wymogami ustawy Prawo atomowe.

Zaangażowanie polskich firm

W ramach 18-miesięcznego kontraktu zaplanowano kontynuację wspólnych działań z konsorcjum spółek Westinghouse i Bechtel na rzecz zaangażowania polskiego przemysłu (tzw. local content) wokół rządowego projektu. Mają one, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości polskich wykonawców, pozwolić na zaprojektowanie łańcuchów dostaw na rzecz elektrowni jądrowej w sposób zapewniający maksymalizację ich udziału, w tym wykonawców z regionu Pomorza, przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawnej i bezpiecznej realizacji inwestycji.

PEJ informuje, że na mocy umowy przewidziano także wyjazdy do USA polskich pracowników, którzy będą mogli na miejscu doskonalić kluczowe kompetencje w zakresie projektowania i bezpiecznej eksploatacji reaktorów najnowszej generacji. W ten sposób wybrani inżynierowie zostaną również zaangażowani w realizację założonych w kontrakcie efektów końcowych. Dodatkowo zdobędą oni niezbędne doświadczenie, które bezpośrednio wynika ze współpracy zarówno z Westinghouse, jak i Bechtel. Spółka podkreśla, że ma to znaczenie z perspektywy inwestora i strony rządowej.

Westinghouse i Bechtel kończą siostrzaną inwestycję w amerykańskiej elektrowni Vogtle, w stanie Georgia. Ich wspólnie zdobyte doświadczenie, wnioski wyciągnięte z realizowanej w Vogtle inwestycji, wdrożone na tej podstawie optymalizacje oraz najbardziej zaawansowany na świecie know-how technologiczno-inżynierski Westinghouse i Bechtel angażujemy teraz na potrzeby fundamentalnej przebudowy polskiego miksu energetycznego, silnego impulsu wzmacniającego polską gospodarkę oraz kształcenia polskich techników i inżynierów. Ustanowienie w Polsce kultury nuklearnej to nowe szanse dla całego kraju, chcemy wprowadzać najlepsze wzorce – powiedziała Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

Projekt pierwszej elektrowni jądrowej ma być gotowy za 1,5 roku. Zgodnie z „Programem polskiej energetyki jądrowej” pierwszy reaktor elektrowni jądrowej na Pomorzu ma rozpocząć produkcję energii w 2033 r.

Nadal nie znamy m.in. szacunkowego kosztu inwestycji, prognoz dotyczących kosztu produkcji energii oraz mechanizmu wsparcia, który zagwarantuje określony poziom przychodów.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.