REKLAMA
 
REKLAMA

Tylko dwie rozstrzygnięte aukcje OZE

Tylko dwie rozstrzygnięte aukcje OZE
Rafał Gawin

Urząd Regulacji Energetyki podsumował wyniki przeprowadzonych w tym miesiącu aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z OZE. Spośród siedmiu zorganizowanych aukcji zostały rozstrzygnięte tylko dwie. Prezes URE Rafał Gawin podkreśla, że na krajowym rynku OZE ten mechanizm wsparcia traci na znaczeniu wobec alternatywy, jaką dla inwestorów jest sprzedaż energii na podstawie zawieranych na rynku umów PPA.

W tegorocznych aukcjach do sprzedaży było prawie 88 TWh zielonej energii o łącznej wartości około 40,8 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań łącznie zakontraktowano jednak tylko niecałe 6 TWh, tj. 6,8 proc. przewidzianego wolumenu. Łączna wartość kontraktów to niespełna 2 mld zł (4,8 proc.).

W 2023 r. wszystkie aukcje były przeznaczone dla instalacji nowych. Prezes URE podaje, że wśród 200 zwycięskich ofert ponad 98 proc. – 197 ofert – to instalacje fotowoltaiczne. Pozostałe 3 oferty natomiast dotyczyły instalacji wiatrowych.

REKLAMA

Ponad 120 MW w małej fotowoltaice

Największe zainteresowanie w tym roku wzbudziła aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW (AZ/6/2023). Przystąpiło do niej 80 wytwórców – przedsiębiorców inwestujących w instalacje PV – którzy złożyli 163 oferty (do aukcji nie przystąpili wytwórcy energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych).

W ramach tego koszyka na zakup 11,25 TWh energii przeznaczono ponad 3,8 mld zł. W efekcie rozstrzygnięcia aukcji sprzedano jednak niecałe 11 proc. wolumenu energii (nieco ponad 1,2 TWh) w ramach 133 ofert zgłoszonych przez 56 wytwórców. Łączna ich wartość wynosi ponad 413 mln zł (niespełna 11 proc. łącznej wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej około 123 MW.

Cena referencyjna dla projektów fotowoltaicznych w tym koszyku wynosiła 414 zł/MWh. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła 284,95 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia, osiągnęła 355 zł/MWh.

Ponad 470 MW w dużej fotowoltaice

Ostatnia przeprowadzona w tym roku aukcja (AZ/7/2023) przeznaczona była dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy większej niż 1 MW. W tej aukcji zwycięskie oferty objęły instalacje o łącznej mocy zainstalowanej 495,5 MW.

Do aukcji przystąpiło 63 wytwórców, którzy złożyli łącznie 85 ofert. W ramach tego koszyka na zakup 21,75 TWh energii przeznaczono 6,225 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia aukcji sprzedano nieco ponad 4,7 TWh energii elektrycznej (22 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 67 ofert zgłoszonych przez 52 wytwórców. Łączna wartość tych ofert to ponad 1,5 mld zł (25 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży).

W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mogą powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej nieco ponad 471 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej 24,5 MW.

Cena referencyjna w tym koszyku wynosiła 389 zł/MWh dla elektrowni słonecznych i 324 zł/MWh dla elektrowni wiatrowych. Minimalna cena, po jakiej została sprzedana energia, wyniosła odpowiednio 119 zł/MWh w przypadku farm wiatrowych oraz 272,91 zł/MWh dla elektrowni PV. Maksymalna cena, po jakiej została sprzedana energia to 310 zł/MWh dla farm wiatrowych oraz 349,69 zł/MWh dla elektrowni fotowoltaicznych.

REKLAMA

W obu rozstrzygniętych aukcjach zadziałała reguła „wymuszenia konkurencji”, o której mowa w art. 80 ust. 1 pkt 2 ustawy o OZE. Przewiduje ona, że aukcję wygrywają uczestnicy, których oferty łącznie nie przekroczyły 100 proc. wartości lub ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii określonej w ogłoszeniu o aukcji i 80 proc. ilości energii elektrycznej objętej wszystkimi ofertami.

Pozostałe aukcje nierozstrzygnięte

Ze względu na brak wymaganej liczby ofert nie zostały rozstrzygnięte aukcje:

  • AZ/1/2023 oraz AZ/2/2023 przeznaczone dla instalacji wykorzystujących do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biomasę (w tym dedykowane instalacje spalania biomasy i spalania wielopaliwowego, instalacje termicznego przekształcania odpadów, układy hybrydowe) albo wyłącznie biogaz inny niż rolniczy (w tym wykorzystujące wyłącznie biogaz pochodzący ze składowisk odpadów lub biogaz pochodzący z oczyszczalni ścieków);
  • AZ/3/2023 dla nowych biogazowni rolniczych o mocy większej niż 1 MW;
  • AZ/4/2023 oraz AZ/5/2023 przeznaczone dla instalacji wykorzystujących biopłyny, energię geotermalną i hydroenergię.

Zgodnie ustawą o OZE aukcję rozstrzyga się, jeżeli złożono w niej nie mniej niż trzy ważne oferty spełniające wymagania określone w ustawie.

Podsumowując tegoroczne aukcje OZE, należy stwierdzić, że rok 2023 nie cieszył się dużym zainteresowaniem wytwórców. Zostało zakontraktowane jedynie 6,8 proc. energii przeznaczonej do sprzedaży, a wśród beneficjentów pozostali właściwie sami przedsiębiorcy inwestujący w instalacje fotowoltaiczne. Wyniki listopadowych aukcji potwierdzają, że długoterminowe umowy cPPA (corporate Power Purchase Agreement), zgodnie z przewidywaniami, stają się atrakcyjną alternatywą dla aukcyjnego systemu wsparcia – ocenia Rafał Gawin, prezes URE.

Tak było w ubiegłym roku

W 2022 roku URE rozstrzygnął trzy z ogłoszonych siedmiu aukcji, których łączny budżet wyniósł 14,3 mld zł, a do zakontraktowania była sprzedaż 34 TWh energii elektrycznej.  Spośród wszystkich ofert, które wygrały zeszłoroczne aukcje, ponad 96 proc. zakładało sprzedaż energii z instalacji fotowoltaicznych (197). Wsparciem objęto także instalacje wiatrowe (5) oraz hydroelektrownie (2).

Największym zainteresowaniem w 2022 roku cieszyła się aukcja przeznaczona dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy nie większej niż 1 MW. W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji sprzedano jednak zaledwie 14 proc. wolumenu energii w ramach 156 ofert zgłoszonych przez 68 wytwórców, o łącznej wartości zaledwie 434 mln zł (co stanowi nieco ponad 11 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku rozstrzygnięcia tej aukcji mają powstać instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 150 MW.

Natomiast do ubiegłorocznej aukcji przeznaczonej dla instalacji fotowoltaicznych i wiatrowych o mocy większej niż 1 MW przystąpiło 51 wytwórców, którzy złożyli łącznie 70 ofert. Sprzedano nieco ponad 6,4 TWh energii elektrycznej (co stanowi 57 proc. ilości energii przeznaczonej do sprzedaży) w ramach 46 ofert zgłoszonych przez 37 wytwórców o łącznej wartości ponad 1,7 mld zł (48 proc. wartości energii przeznaczonej do sprzedaży). W wyniku tej aukcji mają powstać elektrownie fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej około 336 MW oraz lądowe farmy wiatrowe o łącznej mocy około 245 MW.

 

Wykres dotyczący mocy zainstalowanej, ilości sprzedanej energii i jej wartości dla aukcji OZE w latach 2016-2023
Łączna moc zainstalowana [MW], ilość sprzedanej energii [TWh] i wartość sprzedanej energii [mld zł] wytwórców, którzy wygrali aukcje OZE w latach 2016-2023. Źródło: URE

Urząd Regulacji Energetyki podaje, że od wdrożenia systemu aukcyjnego, czyli od 2016 r., we wszystkich dotychczasowych aukcjach zakontraktowano ponad 274 TWh energii elektrycznej o wartości niemal 67 mld zł dla ponad 4,7 tys. instalacji.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Aż dwie na całą polske, smiech na sali. PIS zrujnował ten kraj.

Widze, że niektórzy to nie mają pojęcia o czym piszą jak np Anna…
Aukcje przy obecnym poziomie cen tracą sens, po co wiązać się aukcja jak drożej można sprzedać energię na rynku, kto ma stabilne finansowanie nie musi ściągać spodni w aukcjach.

A może po prostu infrastruktura przesyłowa w naszym pięknym kraju osiągnęła kres i inwestycje w OZE się skończyły?

Po prostu aukcje się już nie opłacają. Za niskie ceny – nawet indeksowane za niskie.

Jak za niskie, przecież zwycięskie oferty są poniżej capa ustawionego w aukcji

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA