REKLAMA
 
REKLAMA

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej na Opolszczyźnie

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej na Opolszczyźnie
Fot. Pixabay - andreas16057

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 beneficjenci z regionu będą mogli otrzymać dofinansowanie na inwestycje w odnawialne źródła energii.

Zarząd Województwa Opolskiego ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej na Opolszczyźnie.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej wpisujące się w cele określone dla Działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla dla Opolskiego 2021-2027 (Priorytet 2. Fundusze europejskie dla czystej energii i ochrony środowiska naturalnego w województwie opolskim).

REKLAMA

Dotacje na poprawę efektywności energetycznej na Opolszczyźnie można otrzymać w ramach kilku naborów:

 • FEOP.02.01-IZ.00-006/24 dla Subregionu Aglomeracja Opolska,
 • FEOP.02.01-IZ.00-007/24 dla Subregionu Brzeskiego,
 • FEOP.02.01-IZ.00-008/24 dla Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego,
 • FEOP.02.01-IZ.00-009/24 dla Subregionu Południowego,
 • FEOP.02.01-IZ.00-010/24 dla Subregionu Północnego.

Dla kogo dofinansowanie?

W ramach Działania 2.1 Poprawa efektywności energetycznej w województwie opolskim dofinansowanie będą mogły otrzymać:

 • typ beneficjenta ogólny: administracja publiczna, partnerstwa, służby publiczne,
 • typ beneficjenta szczegółowy: jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednostki organizacyjne działające w imieniu JST, partnerstwa publiczno-prywatne.

Nabory z preferencjami dla projektów realizowanych w partnerstwie publiczno-prywatnym.

Na co dofinansowanie?

Nabór skierowany jest do projektów, które obejmą kompleksową modernizację energetyczną:

REKLAMA

 • obiektów użyteczności publicznej (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej,
 • wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będących w zasobach gminnych (wraz z audytem) wraz z instalacją urządzeń OZE oraz wymianą/modernizacją źródeł ciepła albo podłączeniem do sieci ciepłowniczej.

Ze wsparcia w ramach programu nie mogą skorzystać budynki wielorodzinne spółdzielni mieszkaniowych oraz budynki należące do skarbu państwa.

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85 proc. jego kosztów kwalifikowalnych. Na dofinansowanie projektów przeznaczono 66 100 000 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w tym:

 • Aglomeracja Opolska: 14 000 000 zł
 • Subregion Brzeski: 5 800 000 zł
 • Subregion Kędzierzyńsko-Strzelecki: 7 500 000 zł
 • Subregion Południowy: 21 000 000 zł
 • Subregion Północny: 17 800 000 zł

W ramach działania nie przewidziano wsparcia z budżetu państwa. Umowa o dofinansowanie projektu zostanie podpisana z uwzględnieniem wysokości dostępnych środków wyliczonych na podstawie algorytmu przeliczania środków.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach programu można wypełnić i złożyć za pomocą generatora wniosków dostępnego w systemie wspomagającym obsługę programu Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027 od 28 lutego do 28 marca 2024 r. Planowany terminy rozstrzygnięcia naboru – sierpień 2024 r.

W przypadku realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) uprawnionym do złożenia wniosku o dofinansowanie jest podmiot publiczny.

Niezbędne dokumenty, regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie dostępne są na stronie: rpo.opolskie.pl.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA