REKLAMA
 
REKLAMA

Tauron ma nowego prezesa

Tauron ma nowego prezesa

W tym miesiącu funkcję prezesa zarządu Taurona Polska Energia obejmie Grzegorz Lot. Do zarządu Taurona powołano także trzech wiceprezesów.

W zarządzie spółki Tauron Energia Polska znajdzie się – obok Grzegorza Lota – także trzech wiceprezesów. Na te stanowiska powołano: Piotra Gołębiowskiego (wiceprezes zarządu ds. handlu), Michała Orłowskiego (wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju) oraz Krzysztofa Surmę (wiceprezes zarządu ds. finansów). Nowy zarząd Taurona Polska Energia rozpocznie pracę 7 marca.

Jak podaje spółka, Grzegorz Lot jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował na kierunku mechanika i budowa maszyn ze specjalizacją procesy innowacyjne i zarządzanie w energetyce. Nowy prezes Taurona ukończył Menedżerskie Studia Podyplomowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, International Managerial and Marketing Studies na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

REKLAMA

Doświadczenie prezesa w energetyce

Grzegorz Lot od ponad 27 lat związany jest z sektorem energetycznym. Ma wieloletnie doświadczenie w tworzeniu efektywnych strategii sprzedażowych i marketingowych oraz zarządzaniu zmianą. Jest ekspertem m.in. w zakresie projektowania i wdrażania nowych produktów i usług, kampanii marketingowych, kanałów kontaktu oraz narzędzi i systemów informatycznych. Prowadził i wdrożył liczne projekty związane z poprawą efektywności procesów.

Od stycznia 2023 r. Grzegorz Lot pełni funkcję wiceprezesa zarządu Polenergii Sprzedaż sp. z o.o. W latach 2020-2022 pełnił funkcje wiceprezesa zarządu Polenergii Dystrybucja sp. z o.o. oraz równocześnie członka zarządu Polenergii Sprzedaż sp. z o.o.

W latach 2012-2019 związany z Grupą Tauron jako wiceprezes zarządu w Tauronie Sprzedaż sp. z o.o. i Tauronie Sprzedaż GZE sp. z o.o. oraz dyrektor wykonawczy ds. klienta w Tauronie Polska Energia SA.

Grzegorz Lot w latach 1997-2012 pracował w spółkach należących do Grupy Vattenfall, piastując m.in. funkcje kierownika działu rozwoju, kierownika działu planowania i strategii personalnej, kierownika projektu, dyrektora ds. obsługi klientów, dyrektora ds. sprzedaży i marketingu, wiceprezesa zarządu.

Jest członkiem rady nadzorczej spółek Park Śląski SA oraz ITEO SA. Zasiadał również w radach nadzorczych spółek: Magenta Grupa Tauron sp. z o.o., Tauron Dystrybucja Serwis sp. z o.o., Vattenfall Customer Services Poland sp. z o.o., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny SA, GZE Serwis sp. z o.o., Vattenfall Network Services Poland sp. z o.o., INFONET – GZE sp. z o.o., Rejon Energetyczny Gliwice sp. z o.o., OBRÓT Gliwice – GZE sp. z o.o.

Doświadczenie wiceprezesów

Jak podaje Tauron, Piotr Gołębiowski – nowy wiceprezes zarządu ds. handlu – jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Ukończył też podyplomowe Międzynarodowe Studia Menedżersko-Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Międzynarodowe Studia Podyplomowe Menadżersko-Marketingowe na Uniwersytecie Technicznym w Brnie, program Strategiczna Akademia Przywództwa organizowany przez ICAN Institute oraz studia Master of Business Administration na The Brennan School of Business of Dominican University, River Forest Illinois w USA.

Piotr Gołębiowski, który od 28 lat związany jest z sektorem energetycznym, specjalizuje się głównie w zagadnieniach związanych z hurtowym i detalicznym handlem na rynkach energii, transakcjami zabezpieczającymi aktywa (hedging) oraz zarządzaniem ryzykiem w energetyce.

Nowy wiceprezes zarządu ds. handlu od 2012 r. związany jest z Grupą Tauron, gdzie pełnił funkcje: wiceprezesa zarządu w spółkach Tauron Sprzedaż sp. z o.o. i Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o. (2012-2016), dyrektora wykonawczego ds. obrotu w Tauronie Polska Energia SA (2016-2019), członka zarządu Taurona Czech Energy s.r.o. (2018-2019). Od 2019 r. pracuje na stanowisku dyrektora wykonawczego ds. zarządzania portfelem w Tauronie Polska Energia SA.

W latach 2006-2011 zatrudniony był w Vattenfall Sales Poland jako dyrektor ds. portfela energii i cenotwórstwa, a następnie wiceprezes zarządu, dyrektor ds. portfela energii i cenotwórstwa.

W latach 1995-2005 pracował w spółkach Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA, gdzie zajmował stanowiska m.in. kierownika działu zarządzania popytem, kierownika działu cenotwórstwa, wicedyrektora ds. rozwoju produktów, kierownika działu cenotwórstwa i taryf.

Od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej Taurona Sprzedaż sp. z o.o., a w 2022 r. pełnił także funkcję członka rady nadzorczej spółki Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o.

REKLAMA

Nowy wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Michał Orłowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na kierunku zarządzanie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku finanse i rachunkowość spółek. Uzyskał tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).

Od ponad 10 lat związany z sektorem energetycznym. Ma bogate doświadczenie m.in. w zakresie przygotowywania strategii biznesowych, oceny projektów inwestycyjnych i rozwojowych, procesów fuzji i przejęć, due diligence, a także tworzenia biznesplanów dla firm z Europy Środkowej i Bliskiego Wschodu.

Od listopada 2021 r. do 2024 r. zatrudniony w The Boston Consulting Group, ostatnio na stanowisku Principal.

W latach 2016-2021 pracował w Tauronie Polska Energia SA, zajmując stanowiska m.in. dyrektora wykonawczego ds. fuzji, przejęć i dezinwestycji, zastępcy dyrektora wykonawczego ds. inwestycji oraz kierownika zespołu analiz i oceny projektów. W latach 2014-2016 pracował w The Boston Consulting Group, a w latach 2013-2014 był analitykiem rynku w Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o. w obszarze optymalizacji produkcji, zarządzania paliwami i handlu energią.

Michał Orłowski był członkiem rad nadzorczych w spółkach Tauron Ciepło sp. z o.o. i Tauron Nowe Technologie SA oraz przewodniczącym rady nadzorczej w spółkach: Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o., Magenta Grupa Tauron sp. z o.o., Tauron Ciepło sp. z o.o., Tauron Nowe Technologie SA.

Jak podaje Tauron, Krzysztof Surma – wiceprezes zarządu ds. finansów – jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, kierunku finanse i bankowość ze specjalizacją finanse przedsiębiorstw. Ukończył także studia Master of Business Administration dla Finansistów na Akademii Leona Koźmińskiego, studia podyplomowe w zakresie praktycznego zastosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, program rozwoju menedżerów organizowany przez ICAN Institute. Jest członkiem Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

Wiceprezes zarządu ds. finansów z sektorem energetycznym związany jest od 22 lat. Zrealizował projekt centralizacji obszaru finansowego i ubezpieczeń w Grupie Tauron, uczestniczył w pozyskiwaniu finansowania dla Grupy Tauron o łącznej wartości ponad 35 mld zł, brał udział w realizacji strategicznych projektów realizowanych przez Grupę Tauron, m. in. w projekcie zbycia aktywów wydobywczych, projekcie nabycia farm wiatrowych o mocy 180 MW oraz transakcji nabycia aktywów Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego SA od Grupy Vattenfall.

Krzysztof Surma od sierpnia 2021 r. pełni funkcję wiceprezesa zarządu ds. finansów w Tauronie Polska Energia SA.

Od maja 2021 r. do sierpnia 2021 r. pracował jako dyrektor pionu finansów, a od 2009 r. do maja 2021 r. jako dyrektor departamentu zarządzania finansami/dyrektor wykonawczy ds. finansów w Tauronie Polska Energia SA.

Podczas pełnienia powyższych funkcji w ramach Grupy Tauron zajmował m. in. następujące stanowiska: prezesa zarządu Finanse Grupa Tauron (2019 r.), wiceprezesa zarządu spółek TEC1, TEC2, TEC3 (2019 r.), dyrektora generalnego Tauron Sweden Energy AB (2014-2019), prezesa zarządu PKE Broker sp. z o.o. (2008-2009).

W latach 2001-2009 pracował w Południowym Koncernie Energetycznym SA, w tym m.in. na stanowisku kierownika Działu Ryzyka i Ubezpieczeń (2005-2009).

Od września 2021 r. Krzysztof Surma pełnił funkcję wiceprzewodniczącego rady nadzorczej TAMEH Holding sp. z o.o., a od lutego 2024 r. pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej tej spółki. Zasiadał również w radach nadzorczych następujących spółek: Tauron Obsługa Klienta sp. z o.o., Tauron Ubezpieczenia sp. z o.o., Tauron Ciepło sp. z o.o., Tauron Sprzedaż sp. z o.o., Magenta Grupa Tauron sp. z o.o., Kopalnia Wapienia Czatkowice sp. z o.o., EnergiaPro Koncern Energetyczny SA, ENION Zarządzanie Aktywami sp. z o.o., Tauron Sprzedaż GZE sp. z o.o., PKE Broker sp. z o.o.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

ciekawski Bill 01-03-2024 19:05

Ciekawe, ile pan Grzegorz zdąży nakraść pieniążków

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA