Wpływ dekarbonizacji na raportowanie ESG

Wpływ dekarbonizacji na raportowanie ESG
Fot. Freepik

Dyrektywa unijna dotycząca zrównoważonego rozwoju obecnie w naszym kraju obejmuje 150 firm. Wkrótce jednak nowe obowiązki w zakresie raportowania ESG będą obejmować ponad 3,5 tys. polskich firm. Jaki związek ma odejście od węgla z realizacją działań ESG?

Obowiązek raportowania niefinansowego za obecny rok obejmie największe spółki giełdowe, czyli firmy zatrudniające co najmniej 500 osób. Z kolei od roku 2027 składanie sprawozdań ESG będzie już dotyczyć małych i średnich przedsiębiorstw, które spełniają co najmniej 2 z 3 poniższych warunków:

  • mają przychody powyżej 3 mln zł,
  • ich suma bilansowa przekracza 1,5 mln zł,
  • zatrudnienie w firmie wynosi powyżej 10 pracowników.

Raportowanie ESG – korzyści dla biznesu

Obszar środowiskowy, czyli E (environmental), dotyczy śladu środowiskowego (w tym śladu węglowego), zużycia energii, zużycia wody, wytwarzania odpadów i zanieczyszczeń. Badania pokazują, że korzyści wynikające ze zrównoważonego rozwoju pokrywają się z tymi, które daje dekarbonizacja i biznes zaczyna dostrzegać te profity. Długookresowe zalety działania w ramach ESG to korzystne zmiany wizerunkowe, poprawa pozycji na rynku względem konkurencji, ale także lepsze wyniki finansowe.

Kiedy w sierpniu 2023 r. firma DUON wraz z Instytutem Keralla Research zapytała zakłady przemysłowe o to, jak dekarbonizacja wpływa na ich funkcjonowanie, to wówczas firmy wskazywały na:

  • poprawę wizerunku (blisko 52 proc. badanych),
  • zwiększenie konkurencyjności (niespełna 32 proc.).

Ponadto dzięki odejściu od węgla firmy mają szanse na uproszczenie produkcji i utrzymanie zakładu w czystości – co jako zaletę podało w jednej i drugiej kwestii 25,5 proc. badanych. Polski przemysł w dekarbonizacji widzi też swoją szansę na wejście na nowe rynki (około 15 proc.). A stosowanie bardziej ekologicznych paliw zamiast węgla jednoznacznie wspiera osiąganie celów z zakresu ESG.

Niestety tylko 8,5 proc. przebadanych firm w dekarbonizacji dostrzega pozytywny wpływ na środowisko poprzez zredukowanie emisji. A niespełna 5 proc. widzi w odejściu od węgla oszczędności i większą rentowność produkcji.

Dane zebrane w badaniu firmy DUON pokazują, że polski przemysł zmierza w dobrym kierunku. Firmy widzą korzyści wynikające z odejścia od węgla i realizacji założeń ESG. I choć część nie myśli jeszcze o niefinansowym raportowaniu, to i tak w przyszłości go nie uniknie. Tym bardziej, że w praktyce rynek może wymuszać wdrażanie niektórych założeń ESG, wybierając takich dostawców, którzy kierują się polityką zrównoważonego rozwoju.

Cały raport można pobrać ze strony: duon.pl.

 

DUON – materiał sponsorowany