Ceny energii dla gospodarstw domowych. Rząd odkrył karty

Ceny energii dla gospodarstw domowych. Rząd odkrył karty
Fot. Kancelaria Premiera RP, flickr CC BY-NC-ND 2.0

Maksymalna cena energii dla gospodarstw domowych w drugiej połowie 2024 r. zostanie ustalona na wyższym poziomie niż dotychczas. Wzrost cen energii może jednak powstrzymać planowane wcześniejsze zatwierdzenie taryfy G. Nowe prawo zakłada ponadto przyznanie bonu energetycznego dla osób posiadających niskie dochody. 

W pierwszej połowie 2024 r. obowiązuje maksymalna cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, która została utrzymana na poziomie 412 zł/MWh netto. Taka stawka obejmuje zużycie energii do przyjętych limitów: 1,5 MWh energii w przypadku gospodarstw domowych, 1,8 MWh w gospodarstwach z osobami posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, 2 MWh dla odbiorców prowadzących gospodarstwa rolne lub posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Po przekroczeniu powyższych progów ma obowiązywać stawka za energię elektryczną na poziomie maksymalnie 693 zł/MWh.

W drugiej połowie tego roku mechanizm zamrożenia ceny energii dla gospodarstw domowych ma zostać utrzymany, jednak rząd chce ją ustalić na wyższym poziomie niż dotychczas. Na rządowych stronach pojawiła się zapowiedź ustawy o bonie energetycznym. Zakłada ona wprowadzenie w drugiej połowie 2024 r. maksymalnej ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie 500 zł/MWh netto. Jeśli ta stawka zostanie utrzymana w ostatecznej wersji ustawy o bonie energetycznym, będzie to oznaczać 22-proc. wzrost w stosunku do ceny z pierwszej połowy 2024 r.

REKLAMA

W związku z planowanym dalszym utrzymaniem mechanizmu mrożenia cen energii elektrycznej – podobnie jak dotychczas – sprzedawcy energii będą mogli wystąpić o rekompensaty.

Rząd nie zrezygnuje z ustawowej regulacji cen

Autorzy nowych przepisów informują, że przygotowując założenia dotyczące cen energii dla gospodarstw domowych po 30 czerwca 2024 r., rozważano rezygnację z ustawowej regulacji cen, jednak – ich zdaniem – nie jest możliwe zapewnienie wsparcia odbiorcom końcowym za pomocą innych środków niż modyfikacja dotychczasowego mechanizmu.

„Obecna obserwacja sytuacji wskazuje na zasadność odchodzenia od stosowania mechanizmów interwencyjnych i powracania do modelu funkcjonowania rynku energii sprzed kryzysu. Niemniej odchodzenie od wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła musi być realizowane w sposób stopniowy, uwzględniający przede wszystkim sytuację gospodarstw domowych, które w największym stopniu odczuwają wzrost rachunków za te media” – czytamy w zapowiedzi ustawy o bonie energetycznej opublikowanej na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wcześniejsze zatwierdzenie taryfy G

Ostatecznie gospodarstwa domowe mogą płacić za zużycie energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r. cenę niższą niż zaproponowane 500 zł/MWh. Będzie to jednak zależeć od negocjacji taryf między sprzedawcami energii a Urzędem Regulacji Energetyki (URE).

Autorzy przygotowywanej ustawy tłumaczą, że z uwagi na stabilizację sytuacji na rynku energetycznym i obniżenie cen energii na Towarowej Giełdzie Energii w projekcie przewiduje się zmiany w obszarze dotyczącym taryf zatwierdzonych przez Prezesa URE obowiązujących do końca 2024 r. Projektowane przepisy nakładają na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia Prezesowi URE – wcześniej niż standardowo pod koniec roku – zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do 31 grudnia 2025 r. Autorzy nowych przepisów liczą, że doprowadzi to do obniżenia cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Przygotowywane regulacje zakładają ponadto przedłużenie dotychczasowych mechanizmów chroniących odbiorców przed wzrostami cen paliw gazowych i dostaw ciepła. Rząd zakłada przy tym zmianę maksymalnej ceny paliw gazowych do poziomu taryfy zatwierdzonej dla przedsiębiorstwa energetycznego.

Projektowana ustawa zakłada także przedłużenie mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła do 30 czerwca 2025 r. Ma to oznaczać powielenie rozwiązania już zastosowanego w ustawie z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła.

REKLAMA

Dla kogo bon energetyczny?

Ustawa, którą przygotowuje rząd, zakłada wprowadzenie tzw. bonu energetycznego mającego chronić przed wzrostem cen energii gospodarstwa domowe o niższych dochodach. W zapowiedzi bonu energetycznego czytamy, że przyjęte kryteria dochodowe pozwolą w drugiej połowie 2024 r. objąć wsparciem beneficjentów, którzy z różnych przyczyn mają trudności w opłacaniu rachunków za energię elektryczną.

Bon energetyczny ma być świadczeniem pieniężnym dla gospodarstw domowych, których dochody nie przekraczają 2500 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym albo 1700 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Na razie nie jest znana wartość bonu energetycznego. Z zapowiedzi nowych przepisów dowiadujemy się jedynie, że to świadczenie „pozwoli częściowo pokryć płatności z tytułu energii elektrycznej tym odbiorcom, którzy ze względu na niskie dochody są zagrożeni ubóstwem energetycznym, w zakresie, w jakim ubóstwo energetyczne pokrywa się z ubóstwem dochodowym”.

Autorzy nowych przepisów tłumaczą, że beneficjentami bonu energetycznego będą nie tylko gospodarstwa domowe o niskich dochodach, ale też odbiorcy wrażliwi energii elektrycznej oraz te gospodarstwa, które dziś z uwagi na nadmetraż przypadający na osobę w zamieszkiwanym lokalu zostały wykluczone z przyznania dodatku mieszkaniowego.

Podobnie jak w przypadku dodatku osłonowego, bonem energetycznym zostaną objęci emeryci ze świadczeniem poniżej minimalnej emerytury oraz emeryci i renciści ze świadczeniem równym najniższej emeryturze.

Autorzy nowych regulacji chcą, aby podwyższonym wsparciem zostali objęci odbiorcy korzystający ze źródeł ogrzewania zasilanych energią elektryczną, takich jak pompy ciepła czy piece akumulacyjne.

Wprowadzenie bonu energetycznego ma nie wymagać wdrożenia nowych procedur. Weryfikacja progów dochodowych odbywa się obecnie w gminach przy weryfikacji uprawnień beneficjentów do dodatku osłonowego lub kwalifikacji do dofinansowania z programu Czyste Powietrze. Zmienić się mają jedynie wysokości weryfikowanych progów dochodowych.

Za przygotowanie projektu ustawy o bonie energetycznym ma odpowiadać Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Planowany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to obecny kwartał. Po zatwierdzeniu przez rząd nowe przepisy zostaną skierowane do prac w Sejmie.

Piotr Pająk

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.