Udział zielonej energii w miksie PGE wzrósł, ale nadal jest niewielki

Udział zielonej energii w miksie PGE wzrósł, ale nadal jest niewielki
PGE

Polska Grupa Energetyczna w pierwszym kwartale 2024 r. wytworzyła więcej energii odnawialnej niż w analogicznym okresie zeszłego roku. Jej wynik EBITDA w segmencie OZE uległ jednak wyraźnemu pogorszeniu.   

PGE podało wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2024 r. W tym okresie największy polski koncern energetyczny wytworzył w sumie 14,6 TWh energii elektrycznej, co jest wynikiem o 7 proc. gorszym od generacji zanotowanej w pierwszym kwartale zeszłego roku.

Ten spadek wynika głównie ze zmniejszenia produkcji energii w elektrowniach spalających węgiel brunatny (7,6 TWh, -7 proc. r/r) oraz kamienny (3,09 TWh, -12 proc. r/r)

REKLAMA

PGE zwiększyło natomiast kwartalną produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych o 5 proc. r/r – do poziomu 0,89 TWh. Spółka tłumaczy tę poprawę uruchomieniem nowych mocy wytwórczych. Najwięcej zielonej energii PGE wytworzyło w pierwszym kwartale na farmach wiatrowych – 0,59 TWh (+4 proc.), następnie w elektrowniach wodnych (0,17 TWh, +1 proc.) i elektrowniach biomasowych (0,1 TWh, -17 proc.). Natomiast z fotowoltaiki PGE wytworzyło w pierwszych trzech miesiącach br. zaledwie 0,01 TWh energii elektrycznej.

Mimo wzrostu produkcji zielonej energii udział OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej w Grupie PGE wyniósł w pierwszym kwartale zaledwie 6 proc. W analogicznym okresie zeszłego roku OZE miało udział 5,4 proc. w miksie wytwórczym PGE.

W całym 2023 r. Polska Grupa Energetyczna wyprodukowała 2,73 TWh energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych wobec całkowitej generacji na poziomie 56,8 TWh. Dało to całoroczny udział OZE w miksie wytwórczym PGE na poziomie 4,8 proc.

Większy udział EBITDA niż przed rokiem

Lepiej wypada wkład segmentu OZE, jeśli chodzi o udział w ogólnym wyniku EBITDA Polskiej Grupy Energetycznej. Wypracowana w pierwszym kwartale br. EBITDA na poziomie całej grupy wyniosła w pierwszym kwartale 2536 mln zł i była niższa aż o 26 proc. w porównaniu do wyniku z pierwszego kwartału zeszłego roku. W tym segment OZE wypracował wynik EBITDA na poziomie 379 mln zł i jest to wyraźny spadek względem wyniku z analogicznego okresu przed rokiem (436 mln zł).

PGE tłumaczy niższy wynik w segmencie OZE niższą średnią ceną sprzedaży energii elektrycznej – o 316 zł/MWh r/r, co przełożyło się na spadek przychodów o 432 mln zł. To spowodowało spadek EBITDA mimo wyższego wolumenu sprzedaży o 269 GWh, który zwiększył przychody segmentu OZE o 205 mln zł.

Segment OZE zmniejszył też przychody ze sprzedaży zielonych certyfikatów. To było następstwem niższej średniej ceny sprzedaży certyfikatów o 83 zł/MWh w porównaniu do średniej ceny z pierwszego kwartału 2023 r. Z tego powodu przychody spółki w tym obszarze spadły o 42 mln zł r/r.

 

REKLAMA

Struktura wyniku EBITDA segmentu OZE w PGE za pierwszy kwartał 2024 r.
Struktura wyniku EBITDA segmentu OZE w PGE za pierwszy kwartał 2024 w porównaniu do pierwszego kwartału 2023. Źródło: PGE

Farmy wiatrowe obniżyły cenę energii w Polsce

Spółka przytacza w najnowszym raporcie finansowym informacje, zgodnie z którymi w pierwszym kwartale 2024 r. średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniosła 366 zł/MWh i była aż o 43 proc. niższa od średniej ceny (642 zł/MWh) notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Jak tłumaczy PGE, do spadku cen energii na rynku hurtowym w Polsce w poprzednim kwartale przyczynił się wzrost generacji ze źródeł OZE oraz wyższe średnie dobowe temperatury. Na skutek wzrostu mocy zainstalowanej i korzystniejszych warunków wietrznych generacja wiatrowa w Polsce w pierwszym kwartale 2024 r. wzrosła o 1,29 TWh w porównaniu do analogicznego okresu w ubiegłym roku, osiągając poziom 7,96 TWh.

Segment OZE wypracował prawie 15 proc. EBITDA

Mimo niższych przychodów ze sprzedaży energii odnawialnej udział segmentu OZE w ogólnym wyniku EBITDA Polskiej Grupy Energetycznej w pierwszym kwartale br. wyniósł 14,9 proc. wobec 12,7 proc. przed rokiem.

Większe znaczenie dla całkowitego wyniku EBITDA Grupy PGE w pierwszym kwartale miały segmenty dystrybucji (992 mln zł), sprzedaży (903 mln zł) oraz ogrzewania (514 mln zł). Wynik EBITDA w segmencie konwencjonalnego wytwarzania był natomiast na dużym minusie (-498 mln zł), podczas gdy jeszcze przed rokiem w tym zakresie PGE miało duży zysk (909 mln zł). Grupa w pierwszych trzech miesiącach br. miało też ujemny wynik EBITDA w zakresie generacji gazowej (-22 mln zł).

W całym 2023 r. PGE odnotowała 95,96 mld zł przychodów przy wyniku EBITDA na poziomie 10,02 mld zł oraz stracie netto rzędu 5,01 mld zł. Rok wcześniej grupa miała 73,43 mld zł przychodów, EBITDA wyniosła 8,66 mld zł, z kolei wynik netto był na plusie i wyniósł 3,32 mln zł.

Największy producent zielonej energii w Polsce

PGE pozostaje największym producentem energii odnawialnej w Polsce, skupiając w ramach spółki PGE Energia Odnawialna w sumie 21 farm wiatrowych, 33 farmy fotowoltaiczne oraz 29 przepływowych elektrowni wodnych. Wraz z należącymi do tej spółki 4 elektrowniami szczytowo-pompowymi zainstalowana moc wszystkich aktywów PGE EO sięga 2513 MW.

Nadal znacznie większe moce wytwórcze PGE posiada w energetyce konwencjonalnej, eksploatując elektrownie węglowe o mocy 12 392 MWe. Do tego dochodzi elektrownia gazowa o mocy 683 MWe oraz 16 elektrociepłowni o mocy 2580 MWe/6193 MWt.

Piotr Pająk

piotr.pajak@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.