REKLAMA
 
REKLAMA

Można składać wnioski o dofinansowanie projektów OZE na Śląsku

Można składać wnioski o dofinansowanie projektów OZE na Śląsku
Fot. Ibrahim Boran/Unsplash

Równolegle trzy nabory wniosków o dofinansowanie na rozwój energetyki rozproszonej opartej na OZE dla różnych regionów Śląska prowadzi Zarząd Województwa Śląskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Trwa także nabór wniosków o dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w regionie. 

Do rozdysponowania na rozwój odnawialnych źródeł energii jest ponad 190 mln zł, a nabory potrwają do 30 sierpnia 2024 r. Na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej przeznaczono niecałe 117 mln zł, a nabór trwa do końca września. Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie.

Nabór nr FESL.10.06-IZ.01-127/24

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe dla Subregionu Południowego.

REKLAMA

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii mogą otrzymać:

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerstwa,
 • służby publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • instytucje nauki i edukacji.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekt: Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe).

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 88 780 104,58 zł (20 524 819 euro). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych to:
 • do 85 proc. dla kosztów bezpośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
 • do 85 proc. dla kosztów pośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
  W tym możliwe jest zastosowanie 10 proc. budżetu państwa.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 do 30 sierpnia 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to drugi kwartał 2025 r.

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeue.slaskie.pl.

Nabór nr FESL.10.06-IZ.01-128/24

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty inne niż grantowe i parasolowe dla Subregionu Zachodniego.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii mogą otrzymać:

 • administracja publiczna,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • partnerstwa,
 • służby publiczne,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe,
 • instytucje nauki i edukacji.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekt: Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł (projekty inne niż parasolowe i grantowe).

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 100 599 087,81 zł (23 257 216 euro). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych to:
 • do 85 proc. dla kosztów bezpośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
 • do 85 proc. dla kosztów pośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.
  W tym możliwe jest zastosowanie 10 proc. budżetu państwa.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 do 30 sierpnia 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to drugi kwartał 2025 r.

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeue.slaskie.pl.

REKLAMA

Nabór nr FESL.10.06-IZ.01-131/24

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla działania 10.06 Rozwój energetyki rozproszonej opartej o odnawialne źródła energii – projekty grantowe i parasolowe, tryb konkurencyjny ZIT Subregionu Południowego.

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na rozwój energetyki rozproszonej opartej na odnawialnych źródłach energii mogą otrzymać:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • związki jednostek samorządu terytorialnego,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na projekt: Infrastruktura służąca do produkcji i/lub magazynowania energii z odnawialnych źródeł w projektach parasolowych i grantowych.

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 1 503 881,19 zł (347 678 euro). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych to:
 • do 100 proc. dla grantu (projekty grantowe) lub na wydatki dotyczące instalacji OZE i/lub magazynów energii (projekty parasolowe),
 • do 85 proc. dla pozostałych kosztów projektu,
 • do 85 proc. dla kosztów pośrednich
  lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/ pomocy de minimis.
  W tym możliwe jest zastosowanie do 10 proc. budżetu państwa.

Kiedy i jak składać wnioski?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 do 30 sierpnia 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to drugi kwartał 2025 r.

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeue.slaskie.pl.

Nabór nr FESL.02.01-IZ.01-132/24

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Zarząd Województwa Śląskiego prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie dla Działania 2.1 Efektywność energetyczna budynków użyteczności publicznej.

Nabór na projekty realizowane na Obszarach Strategicznej Interwencji (OSI) o znaczeniu krajowym, wskazanych w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Pula środków OSI przeznaczona jest dla:

 • miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Bytom, Piekary Śląskie, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec),
 • obszarów zagrożonych trwałą marginalizacją (Koniecpol, Irządze, Rajcza, Ujsoły).

Dla kogo dofinansowanie?

Dofinansowanie na poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej mogą otrzymać jednostki samorządu terytorialnego.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na:

 • modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej, w tym budynków zabytkowych,
 • działania edukacyjne związane z poprawą efektywności energetycznej.

Ile przeznaczono na dofinansowanie?

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 116 788 500 zł (27 000 000 euro). Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania kosztów kwalifikowanych to:
 • do 85 proc. dla kosztów bezpośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis,
 • do 85 proc. dla kosztów pośrednich lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis.

Gdzie składać wnioski i do kiedy?

Wniosek o dofinansowanie można złożyć wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI2021 dostępnego na stronie internetowej LSI2021 do 30 września 2024 r. Planowany termin rozstrzygnięcia naboru to drugi kwartał 2025 r.

Regulamin i kryteria naboru, wzór wniosku o dofinansowanie, wzór umowy o dofinansowanie oraz inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie www.funduszeue.slaskie.pl.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.

REKLAMA
Komentarze

Brak komentarzy
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA