Energa wprowadza 15-minutowy profil w licznikach zdalnego odczytu

Energa wprowadza 15-minutowy profil w licznikach zdalnego odczytu
Energa-Obrót

Energa-Operator zakończyła wdrożenie zmian przygotowujących systemy i procesy do obsługi 15-minutowego Rynku Bilansującego i Rynku Mocy. Nowe rozwiązania, zgodnie z decyzją URE, obowiązywać będą od 14 czerwca.

Należący do grupy Energa operator systemu dystrybucyjnego z wynikiem pozytywnym zakończył dla swojej Jednostki Bilansowej (JB) przeprowadzone przez Operatora Sieci Przesyłowej (OSP) testy systemu WIRE w kolejności: testy komunikacyjne, testy funkcjonalne (FIT), testy symulacyjne (SIT) oraz testy pracy równoległej (DryRun).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 27 września 2023 r. wydał decyzję zatwierdzającą nowe Warunki Dotyczące Bilansowania (WDB) i określił datę startu nowego rynku na 14 czerwca 2024 r.

REKLAMA

Nowy system wymiany informacji

W ramach przygotowań Energa-Operator wdrożyła nowy system wymiany informacji o rynku energii. Obsługuje on standard WIRE 14.0 i umożliwia dostęp jednocześnie do dokumentów archiwalnych z poprzednich wersji standardów WIRE.

Operator wykonał szereg zmian w istniejących systemach wspomagających procesy wymiany informacji z: operatorem sieci przesyłowej, sprzedawcami, podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie (POB) i dostawcami usług bilansujących (DUB).

Dla sprzedawców i POB oraz nowego podmiotu rynkowego DUB opublikowane zostały nowe Standardy Wymiany Informacji (SWI) oraz dostosowany Portal Dostępowy Kontrahenta (PDK). Podmioty te – po zalogowaniu lub automatycznie, bezpośrednio z poziomu własnych systemów pomiarowo-rozliczeniowych – mogą m.in. pozyskiwać dane pomiarowe profilowe i rozliczeniowe poszczególnych PPE lub dane zagregowane sprzedawcy, POB oraz DUB.

15-minutowy profil danych w LZO

W ramach wdrożenia przeprowadzono także zdalną parametryzację skomunikowanych Liczników Zdalnego Odczytu (LZO) na 15-minutowy profil danych. Dla urządzeń niebędących LZO opracowano natomiast nowe Standardowe Profile Zużycia w oparciu o dane rzeczywiste pozyskane z liczników LZO 15-minutowych.

REKLAMA

Aktualnie na terenie działania operatora systemu dystrybucyjnego Energa-Operator zainstalowanych jest 2,45 mln liczników LZO z profilem 15-minutowym.
.

.
Operator informuje, że wdrożenie obejmowało również dostosowanie architektury systemów informatycznych, ich wydajności oraz migrację danych, tak aby były one przygotowane do pozyskiwania, walidacji, udostępniania i agregowania 4 razy większej liczby danych profilowych 15-minutowych względem dotychczasowych danych godzinowych.

Wraz ze zmianami zakończono wymianę danych godzinowych i rozpoczęto pozyskiwanie danych 15-minutowych granicznych od sąsiadujących OSDp (Operatorów Systemów Dystrybucyjnych) i od przyłączonych do sieci OSDn w ramach obsługi procesów zmiany sprzedawcy i rynku mocy zachodzących na ich terenie.

Więcej o wprowadzanych 14 czerwca zmianach w rozliczeniach energii na rynku bilansującym w artykule: Ważne zmiany dla wytwórców i odbiorców energii. Właśnie wchodzą w życie.

redakcja@gramwzielone.pl

© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.