Plan "Energia 2020", czyli pora na europeizację energetyki

Obecna sytuacja energetyczna Unii Europejskiej sprawia, że musimy wrócić do lat 50. XX wieku, czyli do genezy UE, u której podstaw leżała współpraca w zakresie energetyki – przekonuje {więcej}Komisja Europejska, która przedstawiła zarys nowej strategii dot. polityki energetycznej – planu „Energia 2020”.

Zdaniem Gunthera Oettingera, komisarza UE ds. energii – na obecną, energetyczną rzeczywistość Europy składają się takie problemy jak wzrost importu paliw kopalnych w sytuacji spadku produkcji i wzrostu zapotrzebowania na nie w skali globalnej czy zmienności cen tradycyjnych nośników energii, a także niepewność co do trendów cenowych w przyszłości.

Jak przekonuje Komisja Europejska, ta sytuacja determinuje konieczność podjęcia odważnych decyzji i implementowania nowych strategii, a ich wstępem i zarazem legitymizacją jest Artykuł 194 Traktatu Lizbońskiego, który mówi o przyjaznej środowisku i konkurencyjnej europejskiej energetyce, a także o zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw.

REKLAMA

Bruksela przedstawiła w ubiegłym tygodniu założenia nowej strategii dot. energetyki. Plan „Energia 2020” zawiera zarys priorytetów w zakresie energetyki, których realizacja jest zdaniem KE niezbędna, aby wyjść naprzeciw zarysowanym wyżej problemom.

Dzięki realizacji strategii „Energia 2020” unijna energetyka za 10 lat ma być zrównoważona, wspólnotowy rynek producentów i dystrybutorów energii ma być jeszcze bardziej konkurencyjny, a unijnym konsumentom energii ma być zagwarantowane jeszcze większe bezpieczeństwo jej dostaw.

Podczas briefingu nt. perspektyw unijnej energetyki Oettinger powiedział – Energia jest jednym z naszych największych wyzwań. Skierowanie systemu energetycznego na nową, zrównoważoną i pewną ścieżkę może zająć wiele czasu, ale już teraz muszą zostać podjęte ambitne decyzje. W celu budowy wydajnej, konkurencyjnej i przyjaznej środowisku gospodarki musimy zeuropeizować naszą politykę energetyczną i skupić się na realizacji tylko kilku, ale za to bardzo istotnych priorytetów.

O jakie priorytety chodzi? W przedstawionej przez Oettingera wizji dot. energii mowa jest o pięciu najważniejszych założeniach. Pierwsze z nich dotyczy oszczędzania energii w dwóch dziedzinach, w których istnieją w tym zakresie największe możliwości, czyli w transporcie i budownictwie. W połowie przyszłego roku Komisja ma przedstawić instrumenty wsparcia finansowego, z których będą mogli skorzystać właściciele domów, a także wspólnoty mieszkaniowe.

REKLAMA

Po drugie, Oettinger wskazał na potrzebę budowy paneuropejskiego systemu energetycznego i stworzenie w UE jednolitego rynku w zakresie dystrybucji energii. Komisja Europejska szacuje, że koszt niezbędnych inwestycji w infrastrukturę energetyczną może wynieść nawet 1 bln euro. A do realizacji powyższego celu konieczne będzie też ułatwienie i przyspieszenie procedur administracyjnych np. w zakresie wydawania pozwoleń budowlanych.

Po trzecie, Bruksela uważa, że niezbędne jest skoordynowanie działań poszczególnych członków UE w zakresie polityki energetycznej w relacjach z państwami trzecimi. Komisja podkreśla, ze dla przyszłości europejskiej energetyki kluczowa będzie zwłaszcza współpraca z państwami afrykańskimi, co sugeruje chęć rozwijania inwestycji dot. energetyki słonecznej w Północnej Afryce, takich jak DESERTEC.

Czytaj o projekcie Desertec: Sahara oświetli Europę?

Czwartym priorytetem KE jest przywództwo Europy w zakresie clean-tech. Komisja wskazuje tu na kluczowe technologie – m.in. inteligentne sieci, przechowywanie energii, badania nad biopaliwami drugiej generacji i tzw. smart cities.

Ostatnim z priorytetów, które znalazły się w wizji „Energia 2020” przedstawionej przez Oettingera jest aktywny udział konsumentów we wspólnym rynku energetycznym. Zdaniem komisarza ds. energii, należy umożliwić im optymalny wybór dostawcy energii, a także ułatwić możliwość jego zmiany.

Jakie kroki zostaną podjęte, aby wcielić w życie powyższe priorytety? Wystąpienie Oettingera było zaledwie wstępem – a jednocześnie zachętą – do dyskusji na tematy energetyczne na forum wspólnotowym jak i w poszczególnych państwach członkowskich. Jej kolejną odsłoną na szczeblu unijnym ma być szczyt Rady Europejskiej poświęcony polityce energetycznej, który zaplanowano na 4 lutego 2011 roku.


pp. gramwzielone.pl