Tuaron szykuje odpis aktywów na prawie 5 mld zł

Tuaron szykuje odpis aktywów na prawie 5 mld zł
Tauron press

Grupa Tauron ma dokonać odpisów aktualizacyjnych wartości majątku swoich spółek Tauron Wytwarzanie i Tauron Ciepło w wysokości łącznie 4,931 mld zł.

Tauron podaje, że przeprowadzone testy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu częściowej bądź całkowitej utraty bilansowej wartości aktywów obejmujących istotną część majątku wytwórczego Grupy w obszarze wytwarzania energii elektrycznej i ciepła – bloków energetycznych o różnej mocy (w szczególności 200 MW i 150 MW), bloków opalanych biomasą i kogeneracyjnych.

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. przeprowadzone przez Tauron testy wskazały zasadność ujęcia odpisów z tytułu utraty bilansowej wartości akcji i udziałów w spółkach Tauron Wytwarzanie S.A. oraz Tauron Ciepło Sp. z o.o. w łącznej kwocie 4 931 mln zł.  

REKLAMA
REKLAMA

Tauron podaje w komunikacie, że „konieczność dokonania odpisów wynika przede wszystkim z uwzględnienia w testach utrzymującej się niekorzystnej dla wytwórców energii elektrycznej sytuacji rynkowej i wynikającego z niej przyjęcia bardziej konserwatywnych prognoz kształtowania się cen energii elektrycznej oraz ograniczenia wolumenów produkcji w przyszłości”. 

Spółka informuje jednocześnie, że w celu „zniwelowania wpływu niekorzystnych warunków rynkowych” rozpoczęła przygotowania do aktualizacji swojej strategii, jednak zaznacza przy tym, że „utrzymywanie się niekorzystnych trendów może spowodować konieczność dokonania dalszych odpisów”.

Tauron zastrzega, że prezentowane powyżej wartości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki testów i wielkość odpisów aktualizujących zostaną przedstawione w sprawozdaniach finansowych Tauron Polska Energia S.A. i Grupy Kapitałowej Tauron za rok 2015, których publikację zaplanowano na 9 marca 2016 r.

Tauron