NFOŚiGW zapewnia: nie rezygnujemy z Kawki i Rysia

NFOŚiGW zapewnia: nie rezygnujemy z Kawki i Rysia
Fot. NFOŚiGW

Wczoraj w mediach pojawiły się informacje o braku programu Kawka na liście programów Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W odnoszącym się do tej informacji komunikacie NFOŚiGW nazywa je „nieprawdziwymi doniesieniami prasowymi” i po raz kolejny zapewnia, że nie likwiduje programów Kawka i Ryś.

Zmieniona lista programów priorytetowych NFOŚiGW na 2016 r., jak błędnie poinformowała dzisiejsza „Gazeta Wyborcza” (24.05.16 r.), nie została jeszcze ogłoszona. Rada Nadzorcza NFOŚiGW w piątek, 20 maja 2016 r. podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany tejże listy. Decyzja będzie prawomocna po niewniesieniu uwag przez Ministra Środowiska, który ma na to dwa tygodnie. Dopiero wówczas NFOŚiGW będzie mógł opublikować zatwierdzoną, zmienioną listę programów na obecny rok – zapewnia w komunikacie NFOŚiGW.

W komunikacie czytamy ponadto, że w NFOŚiGW nie został jeszcze zakończony przegląd wszystkich programów, którego celem jest „uporządkowanie obszarów wsparcia, z zachowaniem zasady pierwszeństwa wydatkowania środków unijnych i przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości finansowych NFOŚiGW, a w związku z tym obecnie nie ma jeszcze decyzji, co do ostatecznego kształtu poszczególnych programów, a NFOŚiGW nie wstrzymał ich funkcjonowania”.

REKLAMA

NFOŚiGW dodaje, że dotychczasowe nabory w programach Kawka i Ryś zakończyły się zgodnie z planem, a złożone wnioski podlegają ocenie.

W styczniu br. zakończył się ostatni, trzeci nabór i ta edycja nadal trwa w tym sensie, że złożone przez wojewódzkie fundusze (WFOŚiGW) wnioski są w ostatniej fazie weryfikacji przed podjęciem decyzji o ewentualnym podpisaniu umów w ramach tego programu. Wnioski o udostępnienie środków złożyło 13 wojewódzkich funduszy, ale większość z tych dokumentów wymagała aktualizacji – zapewnia na temat programu Kawka NFOŚiGW. – Do tej pory wypłacono dopiero niewiele ponad 50 mln zł, a pozostała kwota wypłacana będzie w latach 2016-2018, więc program KAWKA nie jest zlikwidowany, choć – po przeglądzie również pod kątem efektywności wydatkowania środków publicznych i doświadczeń związanych z wdrażaniem programu w kontekście osiąganych efektów ekologicznych może on funkcjonować w innym niż dotychczas kształcie – dodaje NFOŚ.

REKLAMA

Z kolei w przypadku programu RYŚ, którego celem jest termomodernizacja budynków jednorodzinnych, NFOŚiGW zapewnia, że jest w tej chwili na etapie podejmowania decyzji ws. ewentualnego podpisania umów ze zgłoszonymi WFOŚiGW, „biorąc pod uwagę możliwości, zasadność i celowość wdrażania programu Ryś w takim kształcie”.

Przy okazji NFOŚiGW zapewnia, że nie rezygnuje z programów wsparcia nakierowanych na ochronę powietrza i „wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, pracuje nad nowymi instrumentami, dzięki którym możliwe będzie uzyskanie jeszcze lepszych efektów ekologicznych”.

Konkretne potrzeby w tej mierze oraz ewentualnie zakres nowych obszarów wsparcia zostaną zidentyfikowane po zakończeniu trwającego jeszcze w NFOŚiGW przeglądu programów priorytetowych – z uwzględnieniem potrzeb środowiskowych, dostępnych środków (w tym pochodzących z budżetu unijnego), dotychczasowych doświadczeń NFOŚiGW oraz możliwości finansowych Narodowego Funduszu – zapewnia NFOŚ.

Jak przykład ostatnio podjętych działań NFOŚiGW wymienia uruchamianie wartego ok. 129 mln zł i finansowanego w 100-procentach ze środków unijnych projektu pod nazwą „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Z tych środków zostanie sfinansowana działalność 76 doradców specjalizujących się w tematyce efektywności energetycznej i OZE. 

NFOŚiGW zapewnia, że ten program ma „charakter unikatowy w skali Europy ze względu na zasięg, gdyż obejmie całą Polskę”. W jego ramach powstała już ogólnokrajowa sieć 76 doradców, którzy bezpłatnie będą służyć pomocą wszystkim zainteresowanym, chcącym skorzystać z funduszy unijnych w dziedzinie efektywności energetycznej, w tym zmniejszenia poziomu emisji dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery, termomodernizacji budynków, rozwoju odnawialnych źródeł energii. To rozwiązanie zostało wysoko ocenione przez Komisję Europejską i jest wskazywane jako modelowe podejście do kwestii ochrony atmosfery – zapewnia Fundusz. 

red. gramwzielone.pl