Szkolenia dla wnioskodawców w PO Infrastruktura i Środowisko

Szkolenia dla wnioskodawców w PO Infrastruktura i Środowisko
Gramwzielone.pl (C)

NFOŚiGW zaprasza na szkolenia dla podmiotów zainteresowanych złożeniem wniosków o unijne dotacje z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, w zakresie projektów związanych m.in. z efektywnością energetyczną czy kogeneracją.

Pierwsze ze szkoleń, które odbędą się w siedzibie NFOŚiGW przy ul Konstruktorskiej w Warszawie, dotyczy działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Drugie ze szkoleń, które odbędzie się 26 lipca br., dotyczy działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

REKLAMA
REKLAMA

Trzecie ze szkoleń, które są związane z programami mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej, odbędzie się 28 lipca br. i dotyczyć będzie działania 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji.

Zakres szkoleń obejmuje procedurę i kryteria wyboru projektów, procedury zawierania umów z wykonawcami, a także wypełnianie wniosku o dofinansowanie.

Zgłoszeń można dokonywać za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronach NFOŚiGW.

red. gramwzielone.pl