PAS żąda od OLX.pl usunięcia ogłoszeń o sprzedaży mebli do spalenia

PAS żąda od OLX.pl usunięcia ogłoszeń o sprzedaży mebli do spalenia
Źródło: OLX.pl

Ogłoszenia o sprzedaży mebli do spalenia na OLX.pl zachęcają do popełnienia wykroczenia zwraca uwagę Polski Alarm Smogowy, żądając od serwisu ogłoszeniowego OLX.pl natychmiastowego usunięcia ogłoszeń o sprzedaży mebli do spalenia.

Polski Alarm Smogowy sprzeciwił się procederowi zamieszczania ogłoszeń oferujących sprzedaż lub udostępnienie śmieci do spalenia. Z pobieżnej analizy ofert zamieszczanych w serwisie ogłoszeniowym OLX.pl wynika, że zamieszczane w nim ogłoszenia oferujące kupno zużytych mebli i odpadów przeznaczonych do spalenia są niezgodne z Ustawą o odpadach.

PAS ocenia, że spalanie śmieci jest poważnym problemem, z którym borykają się lokalne społeczności, a dym ze spalania odpadów to emisja nie tylko pyłów zawieszonych, ale również szeregu toksycznych i rakotwórczych substancji. Meble z klejonych płyt wiórowych zwierają lepiszcza na bazie aldehydu, formaliny, fenolu i mocznika. Podczas ich spalania do powietrza przedostają się toksyczne gazy.

REKLAMA

Jesteśmy przerażeni poczuciem bezkarności ludzi, którzy nie tylko spalają śmieci, uważając to za normalne, ale jeszcze usiłują te odpady sprzedawać po to, by spalili je inni. Takie działania powinny spotkać się z natychmiastową reakcją odpowiednich władz. Problem zanieczyszczenia powietrza w Polsce jest bardzo poważny, a spalanie odpadów jeszcze go powiększa – mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego.

REKLAMA

PAS zwraca uwagę, że spalanie śmieci w domowych paleniskach jest wykroczeniem lub, jeśli zagrożone jest czyjeś zdrowie lub życie – przestępstwem, a za spalanie śmieci grożą surowe kary – mandat 500 zł, 5 tys. zł grzywny, a nawet 30 dni aresztu.

W liście wysłanym do administratora serwisu OLX.pl, przygotowanym we współpracy z Fundacją Frank Bold, Polski Alarm Smogowy żąda natychmiastowego usunięcia ogłoszeń sprzedaży odpadów do spalenia.

W uzasadnieniu czytamy: „Termiczne przekształcanie odpadów, zgodnie z art. 155 Ustawy, dopuszczalne jest tylko w spalarniach odpadów lub we współspalarniach odpadów.” I dalej: Zgodnie z art. 175 Ustawy, zlecenie gospodarowania odpadami podmiotom nieposiadającym wymaganych decyzji lub wpisu do rejestru stanowi wykroczenie zagrożone karą aresztu albo grzywny. […] Wobec powyższego oferowanie odpadów do wykorzystania jako opał stanowi zachętę do popełnienia wykroczenia z art. 191 Ustawy, w przypadku zrealizowania transakcji nosi znamiona wykroczenia z art. 175 Ustawy, jest sprzeczne z dobrymi obyczajami oraz może wprowadzać potencjalnych odbiorców w błąd co do kwalifikacji prawnej tego rodzaju działań„.

red. gramwzielone.pl