VPPlant wdraża projekt wirtualnej elektrowni

VPPlant wdraża projekt wirtualnej elektrowni
Fot. Lennart Tange, flickr cc

Wirtualna elektrownia. Spółka Virtual Power Plant (VPPlant) została nagrodzona wyróżnieniem „Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny 2016”. Nagroda została przyznana za opracowanie i wdrożenie usługi o nazwie Enabler DSR, która wspiera właścicieli obiektów wielkokubaturowych w optymalizacji zużycia energii elektrycznej i ciepła. Usługa jest częścią powstającej w spółce tzw. wirtualnej elektrowni.

„Wzorzec. Efektywny projekt energetyczny” jest nagrodą – przyznawaną wspólnie przez redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl – wdrożonym projektom, które poprawiają efektywność rozwiązań energetycznych. Pierwsze wyróżnienia zostały wręczone podczas uroczystej gali zorganizowanej w ramach XIII Kongresu Nowego Przemysłu.

Enabler DSR to usługa dostosowująca zużycie energii elektrycznej i cieplnej w budynkach do ich zmiennego obciążenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu dla użytkowników. Jest świadczona w formie innowacyjnej „nakładki” sprzętowo-programowej na dotychczas używane systemy sterowania budynkami. Jej zaletą jest możliwość wdrożenia niezależnie od używanego w obiekcie systemu BMS (Building Management System), a także w obiektach bez rozbudowanych systemów BMS.

REKLAMA

Adresatami usług Enabler DSR są właściciele obiektów wielkokubaturowych, w szczególności: sklepów wielkopowierzchniowych, hal sportowych i basenów, kin i innych obiektów kultury z dużym przepływem osób. Korzyścią dla klientów są oszczędności w wydatkach na energię elektryczną i cieplną nawet na poziomie 25 proc. W niedalekiej przyszłości będą oni mogli uzyskiwać również dodatkowe przychody ze świadczenia usług wobec rynku energii przez aktywnych odbiorców energii.

Usługa została opracowana przez VPPlant w ramach prac badawczo-rozwojowych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach programu BRIdge Alfa.

Naszym celem jest zbudowanie w ciągu kilku lat elektrowni wirtualnej, której moc będzie odpowiadała elektrowni tradycyjnej za miliard złotych. Dwa, trzy lata temu ten pomysł był totalnie abstrakcyjny. Dzięki pracy naszego zespołu oraz wsparciu NCBR stało się to realne – mówi Grzegorz Nowaczewski, prezes zarządu VPPlant.

REKLAMA

Usługa Enabler DSR jest częścią powstającej w spółce VPPlant tzw. wirtualnej elektrowni. Pod tym pojęciem kryje się usługa agregacji i zarządzania potencjałem „negawatów”, czyli świadomie wytworzonych oszczędności w systemie energetycznym.

Koncepcja wirtualnej elektrowni oznacza premiowanie tych odbiorców energii, którzy zdecydują się udostępnić odpłatnie swoją zdolność przesuwania zużycia prądu z godzin, gdy na hurtowym rynku energii jest ona najdroższa (jest na nią największy popyt). Usługi takie określane są terminem Demand Side Response (DSR) i są popularne w wielu rozwiniętych krajach, np. w: USA, Japonii, Francji, Wielkiej Brytanii, Australii. Na moc redukcyjną składają się najczęściej odbiorcy przemysłowi, budynki komercyjne oraz obiekty zarządzane przez instytucje publiczne.

W Polsce usługi typu DSR dotychczas były dostępne wyłącznie dla największych odbiorców energii w ramach przetargów realizowanych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Wkrótce usługi tego typu będą mogły być świadczone również przez pozostałych odbiorców. W ogłoszonym w lipcu 2016 r. projekcie rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy w Polsce Ministerstwo Energii uwzględniło taką konstrukcję rynku mocy, która stworzy warunki dla rozwoju usług DSR.

Według szacunków spółki połączenie potencjału DSR obiektów przemysłowych oraz budynków wielkokubaturowych może przynieść polskiemu systemowi elektroenergetycznemu nawet 1 GW mocy interwencyjnej. Koszt wybudowania tradycyjnej elektrowni o takiej mocy jest nieporównywalnie wyższy niż utworzenie odpowiadającej mu mocą elektrowni wirtualnej, na którą pracuje VPPlant.

Spółka pracuje również nad przystosowaniem tej usługi do obiektów basenowych oraz biurowców (oBEMS – Office Building Energy Management System). Ten ostatni projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

red. gramwzielone.pl