Kiedy BOŚ rozliczy wszystkie instalacje w programie Prosument?

Kiedy BOŚ rozliczy wszystkie instalacje w programie Prosument?
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wykonawcy, którzy realizowali montaż mikroinstalacji w programie Prosument, musieli pokryć z własnych środków koszty z tym związane i następniejuż po zrealizowaniu inwestycji i złożeniu kompletu niezbędnych dokumentów czekać na zwrot „zainwestowanych” w program Prosument pieniędzy. Okazuje się, że do dzisiaj mimo, że program Prosument jest już praktycznie wygaszony, wiele firm nadal nie otrzymało zwrotu poniesionych nakładów, liczonych często w setkach tysięcy złotych.

BOŚ Bank – jedyny bank pośredniczący w wydawaniu środków zarezerwowanych w programie Prosument – przyznaje, że jeszcze nie wszyscy wykonawcy otrzymali fundusze wpłacone w ramach wniosków o dofinansowanie do domowych mikroinstalacji. Z czego wynika długi czas oczekiwania na wypłatę środków?

Z pewnością przyczynia się do tego sama procedura realizacji wniosków, w ramach której inwestorzy najpierw – po akceptacji wniosku – podpisywali umowę z bankiem, ale także z wykonawcą instalacji, następnie realizowali ją, a potem rozliczali, do czego konieczne było przedstawienie bankowi szeregu dokumentów wymaganych w ramach programu – faktur, protokołu odbioru, ale także dokumentów związanych z przyłączeniem do sieci.

REKLAMA

W tym ostatnim przypadku procedura mogła zostać opóźniona nie z winy inwestora, wykonawcy czy banku, ale zakładu energetycznego, który zwlekał z załatwieniem kwestii związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci.

Instalatorzy, realizujący w imieniu swoich klientów formalności związane z przyłączaniem mikroinstalacji, często narzekają na przeciągające się procedury w relacjach z zakładami energetycznymi. Wprowadzone w naszym kraju regulacje znacznie ułatwiły proces inwestycji w mikroinstalacje, skracając czas potrzebny na załatwienie niezbędnych dokumentów, jednak w praktyce procedury związane z przyłączaniem mikroinstalacji często trwają dłużej niż przewiduje to obecne prawo.

Dopiero po otrzymaniu kompletu dokumentów oraz ich zweryfikowaniu BOŚ może wystąpić do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska o kolejną pulę środków niezbędnych do rozliczenia inwestycji.

Bank może wystąpić do NFOŚiGW o wypłatę środków raz w miesiącu. Od momentu wystąpienia o środki potrzeby jest jeszcze czas na zweryfikowanie wniosku przez Fundusz i przygotowanie wypłaty na konto BOŚ.

REKLAMA

Sam bank musi natomiast po otrzymaniu środków z NFOŚiGW szybko wypłacić je klientom. W innym wypadku może zostać obciążony finansowo.

Bank występuje o środki na wypłaty z reguły na koniec każdego miesiąca kalendarzowego. Jeśli dokumenty zostaną dostarczone zaraz po tym terminie, wówczas wypłata środków wydłuży się co najmniej o kolejny miesiąc, czyli do zrealizowania następnego wniosku BOŚ o wypłatę środków z NFOŚiGW.

Kiedy BOŚ rozliczy wszystkie instalacje?

BOŚ Bank zapewnia, że finalizuje rozliczenia związane z programem Prosument, a w przypadku 81 proc. kredytów środki zostały już wypłacone. Kolejne środki w ramach 3 proc. umów kredytowych mają być w trakcie wypłat.

Kluczowe dla zamknięcia procesu kredytowego jest dostarczenie przez klientów kompletu dokumentów, w tym potwierdzenia przyłączenia instalacji do sieci energetycznej. Braki w tym obszarze dotyczą pozostałych 16 proc. umów kredytowych. Dla tej puli kredytów Bank planuje jeszcze 3-krotnie wystąpić o środki z NFOŚiGW w bieżącym roku. Konieczny jest jednak – jak jeszcze raz podkreślam – komplet dokumentów po stronie klienta – informuje w odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl Piotr Lemberg, rzecznik prasowy BOŚ Banku.

Natomiast na pytanie, z czego mogą wynikać opóźnienia w wypłacaniu środków z programu Prosument, NFOŚiGW odpowiada krótko, że „środki w programie Prosument są wypłacane zgodnie z zawartymi umowami”. 

red. gramwzielone.pl