Awans Polski w rankingu Doing Business dzięki.. sprawności przyłączania do sieci

Awans Polski w rankingu Doing Business dzięki.. sprawności przyłączania do sieci
Artur Malinowski, flickr cc

Polska awansowała w rankingu Banku Światowego „Doing Business”, zajmując najwyższe do tej pory miejsce, m.in. dzięki kategorii „Getting Electricity”, w której oceniana jest sprawność przyłączania odbiorców komercyjnych do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej.

W tegorocznym raporcie Banku Światowego „Doing Business” Polska znalazła się na 24. miejscu.

Innogy Polska zwraca uwagę, że awans – o jedno miejsce w porównaniu do rankingu za 2015 r. – był możliwy m.in. dzięki wprowadzeniu nowego prawa restrukturyzacyjnego i nowelizacji prawa budowlanego oraz poprawie w kategorii „Dostęp do energii elektrycznej” („Getting Electricity”), w której ocenie podlega sprawność przyłączania odbiorców komercyjnych do dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej w dużej aglomeracji miejskiej.

REKLAMA

W Polsce punktem odniesienia do oceny na potrzeby raportu „Getting Electricity” jest Warszawa, w której operatorem jest Innogy Stoen Operator.

REKLAMA

Jak komentuje Innogy, „respondenci zgodnie i pozytywnie ocenili stale podnoszoną jakość, szybkość oraz efektywność kosztową procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na terenie Warszawy”, czego wynikiem był awans Polski na miejsce 46. w tej kategorii, podczas gdy jeszcze w roku 2014 Polska zajmowała w niej 64. miejsce.

Cieszy nas bardzo, że nasze inwestycje w sieć elektroenergetyczną w Warszawie oraz w procesy związane z obsługą, znajdują odzwierciedlenie nie tylko w opiniach klientów, ale mają także wpływ na ocenę atrakcyjności biznesowej Polski na arenie międzynarodowej – mówi Robert Stelmaszczyk, prezes innogy Stoen Operator. 

Innogy Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną stolicy i realizuje zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Obecnie dostarcza energię 978 tysiącom klientów w Warszawie i okolicach.

red. gramwzielone.pl