Na koniec 2015 r. było 4,7 tys. mikroinstalacji. W I połowie br. przyłączono znacznie więcej

Na koniec 2015 r. było 4,7 tys. mikroinstalacji. W I połowie br. przyłączono znacznie więcej
Fot. Twoja Energia

W ubiegłym roku pięciu największych operatorów sieci dystrybucyjnych przyłączyło 3153 mikroinstlacji, a łączna liczba mikroinstalacji działających w ich sieci na koniec grudnia wzrosła do 4738. Tymczasem, jak wynika z informacji zebranych przez portal Gramwziolone.pl od największych operatorów sieci dystrybucyjnych, tylko w I połowie tego roku przyłączyli mikroinstalacje w ilości ponad 5,8 tys.

Informacje o łącznej liczbie mikroinstalacji w Polsce podłączonych do sieci operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) na koniec 2015 r., które podaje w opublikowanym w ubiegłym tygodniu raporcie Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE), pokrywają się z informacjami zebranymi przez Gramwzielone.pl na początku br.

Według PTPiREE, na koniec ubiegłego roku najwięcej mikroinstalacji funkcjonowało w sieci Energa Operator (1775), z czego 749 podłączono w 2015 r. Do sieci PGE Dystrybucja podłączone były 1163 mikroinstalacje, z czego 1088 podłączono tylko w ubiegłym roku. W sieci Tauron Dystrybucja w podanym okresie działały 1243 mikroinstalacje, z czego w ubiegłym roku podłączono 936, a do sieci Enea Operator podłączonych było 516 mikroinstalacji, z czego 354 podłączono w 2015 r.

REKLAMA

Do tego 41 mikroinstalacji było podłączonych do sieci Innogy Stoen Operator – operatora sieci dystrybucyjnych działającego w Warszawie i okolicach. 26 z nich podłączono w ubiegłym roku.

Tymczasem jak wynika z informacji przekazanych portalowi Gramwzielone.pl przez głównych OSD, w I półroczu 2016 r. PGE Dystrybucja przyłączyła 2397 mikroinstalacji o łącznej mocy 13,1 MW. Tauron Dystrybucja zanotował przyłączenie „około” 1710 mikroinstalacji o łączonej mocy ok. 9,4 MW, Enea Operator przyłączyła do sieci 693 mikroinstalacje OZE o łącznej mocy ok. 4 MW, a Energa Operator – 1013 mikroinstalacje o łącznej mocy 6,1 MW.

W sumie czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnych w I połowie br. przyłączyło więc ponad 5,8 tys. mikroinstalacji. 

Elektrowni fotowoltaicznych najwięcej w sieci PGE i Taurona, wiatrowych – w sieci Energi i Enei

REKLAMA

W raporcie na temat działalności za 2015 r. PTPiREE podaje również – oprócz ilości przyłączonych mikroinstalacji – dane o ilości przyłączonych źródeł, które kwalifikuje do grupy „elektrowni”.

Najwięcej elektrowni ogółem przyłączonych do sieci z pięciu wymienionych operatorów na koniec 2015 r. miała PGE Dystrybucja (1762 z czego 117 przyłączono w w 2015.). Na tą liczbę składało się 1145 elektrowni fotowoltaicznych (44 przyłączone tylko w u.br), 320 elektrowni wiatrowych (46 przyłączono w u.br.), 163 elektrownie wodne (8), a także m.in. 73 biogazownie (12). Na pozostałe źródła w sieci PGE Dystrybucja składały się elektrownie i elektrociepłownie na biomasę, gaz i węgiel.

Do sieci Tauron Dystrybucja na koniec ubiegłego roku podłączonych było 1620 elektrowni, z czego 910 podłączono tylko w ubiegłym roku (891 źródeł przyłączonych w 2015 r. stanowiły elektrownie fotowoltaiczne). Wśród elektrowni podłączonych do sieci tego OSD ogółem 1257 stanowiły właśnie elektrownie PV, 215 stanowiły elektrownie wodne (8 z nich podłączono w 2015 r.), 76 – biogazownie (5), a 62 – elektrownie wiatrowe (6).

W przypadku spółki Energa Operator, do jej sieci na koniec ubiegłego roku podłączone były 933 elektrownie, z czego 186 podłączono w 2015 r. Na tą liczbę składały się m.in. 547 elektrownie wiatrowe (112 podłączono w 2015 r.), 214 elektrownie wodne (29), 82 biogazownie (13) oraz 48 elektrownie fotowoltaiczne (25).

Z kolei do sieci Enea Operator na koniec 2015 r. podłączonych było w sumie 326 elektrowni, z czego 42 podłączono w u.br. 174 z nich stanowiły elektrownie wiatrowe (25 podłączono w 2015 r.), 71 – elektrownie wodne (1), 32 – biogazownie (5), 24 elektrownie i elektrociepłownie biomasowe (brak nowych w 2015 r.), a także 12 elektrowni fotowoltaicznych, z czego 7 podłączono w 2015 r.

Działający na terenie Warszawy i okolic Innogy Stoen Operator miał podłączonych na koniec 2015 r. 47 elektrownie (z czego 41 to elektrownie fotowoltaiczne). W ubiegłym roku Innogy Stoen Operator przyłączył 27 elektrownie, z czego 26 to źródła PV, a 1 to instalacja zasilana węglem.

Do sieci operatora systemu przesyłowego PSE na koniec 2015 r. podłączonych było 38 elektrowni, z czego 21 to elektrownie i elektrociepłownie węglowe, 7 to farmy wiatrowe, 5 to elektrownie wodne, 3 – gazowe, a 2 – biomasowe. W ubiegłym roku PSE wykonało 5 przyłączeń – wszystkie dla energetyki wiatrowej.

red. gramwzielone.pl