PTPiREE

PTPiREE informuje ponadto o pracach wykonanych w ubiegłym roku w ramach Komisji PTPiREE ds. Mikroinstalacji w związku z wejściem w życie ustawy o OZE, które miały na celu „ujednolicenie podjeścia do kwestii przyłączania i współpracy z siecią przez mikroinstalacje”. Wylicza m.in. zaktualizowanie formularza zgłoszenia mikroinstalacji do przyłączenia oraz „Opisu procedury przyłączania mikroinstalacji dla OSD na podstawie zgłoszenia”; opracowanie wzorów oświadczenia o rozpoczęciu, wstrzymaniu czy zawieszeniu produkcji energii z mikroinstalacji, wzoru oświadczenia o ilości energii wyprodukowanej w mikroinstalacji do przekazania przez wytwórcę do OSD [ostania nowelizacja ustawy o OZE zniosła obowiązek przekazywania przez prosumentów tego oświadczenia – red.].

REKLAMA

PTPiREE informuje ponadto, że w ubiegłym roku opracowano procedurę dla prosumentów chcących przyłączyć się do sieci, bez dostarczania do niej energii (zużycie w całości na potrzeby własne), a także rozpoczęto przygotowanie zestawień wymagań w stosunku do OSD dotyczących m.in. obowiązków sprawozdawczych czy obowiązków dotyczących montowania liczników.

REKLAMA