Spadek przychodów Energi m.in. przez segment OZE

Spadek przychodów Energi m.in. przez segment OZE
Energa press

W opublikowanym wczoraj sprawozdaniu kwartalnym Energa informuje, że na jej wyniki w III kwartale br. wpłynęły negatywnie m.in. mniejsze przychody ze sprzedaży energii i zielonych certyfikatów. Energa podkreśla też 17-procentowy spadek generacji z udziałem jej farm wiatrowych. W porównaniu do 2015 r. zanotowano natomiast duży wzrost produkcji w elektrowniach wodnych. 

Przychody Grupy Energa ze sprzedaży wyniosły w minionym kwartale 2 436 mln zł i były niższe w stosunku do III kwartału 2015 roku o 96 mln zł (spadek rok do roku o 4 proc.).

Spadek przychodów wystąpił w Segmencie Wytwarzania (o 17 proc.) i Dystrybucji (o 4 proc.).

REKLAMA

W pierwszym przypadku Energa tłumaczy to przede wszystkim „najniższymi w historii cenami praw majątkowych oraz utrata wsparcia w postaci zielonych certyfikatów dla energii wyprodukowanej w elektrowni wodnej we Włocławku”.

Natomiast niższe przychody w Segmencie Dystrybucji miały być efektem głównie mniejszego wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej (o blisko 2 proc.) oraz spadku przychodów z przyłączy o prawie 11 mln zł wobec analogicznego kwartału 2015 roku (tj. o 46 proc.).

Wzrost przychodów (o 2 proc.) odnotował Segment Sprzedaży, co było głównie efektem wyższego o 3 proc. łącznego wolumenu sprzedaży energii elektrycznej.

EBITDA Grupy w III kwartale wyniosła 439 mln zł i spadła o 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

EBITDA Segmentu Wytwarzanie wyniosła w trzecim kwartale 27 mln zł i była o 40 mln zł niższa niż rok wcześniej. Energa tłumaczy, że to w głównej mierze efekt spadku przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej oraz praw majątkowych (zielonych certyfikatów), które zostały częściowo skompensowane niższym kosztem zużycia paliw.

Spadek przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej Energa tłumaczy dwoma czynnikami. Po pierwsze – spadkiem ceny sprzedaży energii elektrycznej w linii biznesowej Elektrownia w Ostrołęce, na skutek niższych cen na rynku spot oraz bilansującym. Po drugie – spadkiem produkcji energii z farm wiatrowych (o 17 proc. w ujęciu rok do roku) i elektrowni konwencjonalnych (o 2 proc.). Powyższe spadki przychodów zostały częściowo skompensowane wyższą produkcją ze źródeł wodnych (o 39 proc.).

REKLAMA

Segment Sprzedaży wypracował w III kwartale 36 mln zł EBITDA wobec 49 mln zł rok wcześniej. Przychody wyniosły 1 353 mln zł, co oznacza, że ich poziom zwiększył się o 32 mln zł (o 2 proc.), w porównaniu z III kwartałem 2015 roku.

Energa tłumaczy, że jest to głównie efekt wyższego o 21 proc. wolumenu sprzedaży energii elektrycznej na rynku detalicznym. Spadła jednak marża na sprzedaży energii elektrycznej – kwartał do kwartału o 11 mln zł – co według Energi jest efektem uzyskania niższej marży jednostkowej oraz mniej korzystnej struktury sprzedaży według grup taryfowych.

Energa rozwija działalność związaną ze sprzedażą gazu. Nastąpił ponad dwukrotny wzrost wolumenu – z 207 GWh w III kw. 2015 r. do 447 GWh w tym roku.

Od stycznia do końca września 2016 roku Energa wydała na inwestycje 1,1 mld zł (z zaplanowanych na ten rok 1,6 mld zł), wobec 996 mln zł wydanych w analogicznym okresie rok wcześniej (przy 1,58 mld wydanych w całym 2015 r.).

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy Energa w samym III kwartale 2016 r wyniosły 329 mln zł wobec 377 mln zł w III kwartale 2015.

Kluczowe inwestycje w segmencie Wytwarzania, na które wskazuje Energa, to warta 35 mln zł modernizacja i remont w elektrowni w Ostrołęce.

Natomiast w Segmencie Dystrybucji Energa wskazuje na rozbudowę sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców i modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu poprawy niezawodności dostaw oraz nakłady na innowacyjne rozwiązania sieciowe (Smart Grid, SID).

Energa podaje, że w III kwartale br. przyłączono 8,3 tys. nowych klientów, wybudowano i zmodernizowano 985 km linii wysokiego, średniego i niskiego napięcia, a także przyłączono do sieci 10 MW nowych źródeł OZE.

red. gramwzielone.pl