Duży wzrost generacji z wiatraków i hydroelektrowni

Duży wzrost generacji z wiatraków i hydroelektrowni
Fot. EDP Renovaveis

PSE odnotowuje za ubiegły miesiąc duży wzrost generacji z elektrowni wiatrowych i wodnych w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. Produkcja energii ogółem i krajowe zużycie w polskim systemie elektroenergetycznym utrzymały się na poziomie zbliżonym do analogicznego miesiąca przed rokiem.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne podają, że w październiku produkcja energii w krajowym systemie wyniosła 14,3 TWh i była nieznacznie wyższa niż przed rokiem (14,165 TWh). W pierwszych dziesięciu miesiącach br. PSE odnotowuje produkcję na poziomie 132,621 TWh wobec 133,228 TWh przed rokiem.

W październiku br. elektrownie zawodowe wyprodukowały w sumie 12,21 TWh energii elektrycznej wobec 12,664 TWh przed rokiem. W okresie styczeń-październik 2016 produkcja wyniosła 115,682 TWh wobec 118,05 TWh przed rokiem.

REKLAMA

Duży wzrost generacji w tej grupie odnotowały zawodowe elektrownie wodne – 211 GWh wobec 129 GWh przed rokiem (wzrost o 63,4 proc.). Od stycznia do października br. te elektrownie wyprodukowały natomiast 1,893 TWh wobec 1,869 TWh w analogicznym okresie 2015 r.

REKLAMA

PSE odnotowało też duży wzrost produkcji energii za październik 2016 r. w przypadku elektrowni wiatrowych, które w tym czasie miały wyprodukować 1,176 TWh energii elektrycznej, czyli niemal o 75 proc. więcej niż przed rokiem (672 GWh). W pierwszych dziesięciu miesiącach br. farmy wiatrowe wygenerowały 8,689 TWh wobec 7,247 TWh przed rokiem, co oznacza wzrost na poziomie 19,9 proc.

W grupie „inne odnawialne” PSE odnotowało produkcję 12 GWh wobec 6 GWh w październiku 2015 r., a licząc od początku br. – 122 GWh wobec 61 GWh przed rokiem.

W ubiegłym miesiącu saldo wymiany zagranicznej wyniosło -142 GWh wobec -8 GWh w październiku 2015 r. Od początku roku do końca października odnotowano natomiast dodatnie saldo na poziomie 2,715 TWh wobec 117 GWh w analogicznym okresie roku 2015.

Krajowe zużycie energii w ubiegłym miesiącu wyniosło 14,158 TWh i było wyższe zaledwie o 0,01 proc. w stosunku do października 2015 r. W okresie styczeń-październik odnotowano natomiast zużycie 135,336 TWh, które było wyższe o 1,49 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

red. gramwzielone.pl