Minister Tchórzewski: wśród sukcesów ME energetyka obywatelska

Minister Tchórzewski: wśród sukcesów ME energetyka obywatelska
Minister energii Krzysztof Tchórzewski. Fot. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Przy okazji dzisiejszego podsumowania dotychczasowych efektów pracy rządu w pierwszym roku jego działalności, osiągnięcia w zakresie energetyki przedstawił minister energii Krzysztof Tchórzewski, zaliczając do nich m.in. wsparcie energetyki obywatelskiej. Minister środowiska Jan Szyszko jako sukces rządu wymienił m.in. przyjęcie polskich postulatów w międzynarodowej umowie klimatycznej.

Minister Tchórzewski wyliczał dotychczasowe działania podjęte przez resort energii, który powstał niecały rok temu.

Nasze działania są spójne i zaplanowane z myślą o przyszłości. Restrukturyzujemy górnictwo, dywersyfikujemy źródła energii, zmieniliśmy system wsparcia OZE, stawiamy na rozwój innowacyjnych technologii. Zmierzamy do zapewnienia Polsce niezależności i bezpieczeństwa energetycznego – wyliczał dzisiaj szef resortu energii, zaznaczając, że polska energetyka musi sprostać celom polityki klimatycznej.

REKLAMA

Krzysztof Tchórzewski mówiąc o działaniach podjętych przez obecny rząd w zakresie sektora energetycznego, ocenił, że „poprzednim rządom nie udało się opracować spójnej strategii jego rozwoju”.

W dzisiejszym przemówieniu minister Tchórzewski podkreślił też wsparcie dla klastrów energii, które – jak mówił – są szansą na samowystarczalność energetyczną powiatów, gmin czy miejscowości.

Chcemy tworzyć energetykę opartą na niezależnych klastrach – to początek energetyki obywatelskiej – mówił minister Tchórzewski.

W kontekście energetyki obywatelskiej szef ME podkreślił też wprowadzenie nowych regulacji w zakresie produkcji energii z małych instalacji OZE w ramach wdrożonego w połowie br. systemu opustów.

Przygotowaliśmy ustawę o OZE wpierającą tych Polaków, którzy chcą produkować energię na swoje potrzeby (…) Stworzyliśmy możliwość produkcji energii m.in. przez obywateli, szkoły, szpitale (…)To będzie podstawa do energetyki obywatelskiej – zapewniał Krzysztof Tchórzewski.

REKLAMA

Jednocześnie minister Tchórzewski mówiąc o prowadzonych przez rząd działaniach w zakresie restrukturyzacji górnictwa, zapewnił, że „węgiel jest i będzie w kolejnych latach głównym źródłem energii i podstawą bezpieczeństwa energetycznego”.

Powiedział, że w celu sprostania zobowiązaniom dot. polityki klimatycznej polska energetyka będzie rozwijać innowacyjne technologie, które „pozwolą wykorzystać węgiel zgodnie z potrzebami Polski”.  

Jesteśmy zdania – i podkreślamy to również w rozmowach z naszymi partnerami w Europie i na świecie – że każdy kraj powinien prowadzić niezależną politykę energetyczną, która będzie brała pod uwagę przede wszystkim dobro obywateli, zasoby naturalne oraz możliwości finansowe państwa – zapewniał dzisiaj minister energii.

Minister Szyszko: Polska liderem zrównoważonego rozwoju

W podobnym tonie wypowiedział się minister środowiska Jan Szyszko, który mówił, że „jesteśmy krajem, który może rozwijać się na bazie własnych surowców energetycznych, a także dyktować warunki” i że „mamy ogromne zasoby tradycyjnych źródeł energii, możemy opierać naszą energię o własne zasoby”.

Minister Szyszko do sukcesów swojego resortu zaliczył również kształt porozumienia klimatycznego.

– Udało nam się w Paryżu wynegocjować porozumienie, które otwiera nową politykę klimatyczną w Europie – mówił Jan Szyszko. – Naszym osiągnięciem w procesie negocjacji było skuteczne wprowadzenie zasady bilansowania eemisji dwutlenku węgla przez lasy. 

red. gramwzielone.pl