Enea Operator przyłączyła więcej mikroinstalacji w III kwartale br.

Enea Operator przyłączyła więcej mikroinstalacji w III kwartale br.
Fot. Michael Kleber, flickr cc

W minionym kwartale pierwszym, w którym obowiązują nowe zasady rozliczeń prosumentów Enea Operator przyłączyła do swoich sieci ponad 600 mikroinstalacji. To niemal tyle, ile podłączono do sieci tego operatora w sumie w I i II kwartale 2016 r.   

W trzecim kwartale br. Enea Operator przyłączyła do sieci 609 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,137 MW. To więcej niż w drugim kwartale, w którym Enea Operator przyłączyła do swoich sieci 367 mikroinstalacji o łącznej mocy 2,128 MW. Natomiast w I kwartale przyłączono 326 mikroinstalacji o łącznej mocy 1,967 MW.

Na koniec 2015 r. do sieci Enea Operator podłączonych było 516 mikroinstalacji, z czego 354 podłączono w ubiegłym roku.

REKLAMA

Oprócz mikroinstalacji Enea Operator przyłączyła do swoich sieci w minionym kwartale tylko dwie większe instalacje OZE – elektrownię fotowoltaiczną o mocy 250 kW oraz biogazownię o mocy 525 kW.

REKLAMA

Natomiast w II kwartale br. przyłączono do sieci na napięciu wyższym niż 1 kV, ale niższym od 110 kV, w sumie 8 instalacji OZE o łącznej mocy 29,85 MW, a moc wszystkich OZE podłączonych do sieci Enea Operator w I kwartale br. wyniosła 14,84 MW.

Na koniec 2015 r. do sieci Enea Operator podłączonych było w sumie 326 elektrowni (nie licząc mikroinstalacji), z czego 42 przyłączono w ubiegłym roku. 174 z nich stanowiły elektrownie wiatrowe (w tym 25 podłączono w 2015 r.), elektrowni wodnych było 71, z czego jedną podłączono w 2015 r, biogazowni było 32, z czego 5 podłączono w 2015 r.

Ponadto do sieci tego operatora na koniec 2015 r. podłączone były też 24 elektrownie i elektrociepłownie biomasowe, a także 12 elektrowni fotowoltaicznych, z czego 7 podłączono w 2015 r.

red. gramwzielone.pl