Rejestr Świadectw Pochodzenia na TGE ma już 3 tys. członków

Rejestr Świadectw Pochodzenia na TGE ma już 3 tys. członków
Fot. Polskie Stowarzyszenie Producentów Biogazu Rolniczego

Liczba członków prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii Rejestru Świadectw Pochodzenia przekroczyła 3 tys. Wśród nich znajdują się największe spółki energetyczne, przemysłowi odbiorcy energii, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządowe, właściciele małych instalacji OZE oraz prosumenci.

Dynamice rozwoju członkostwa RŚP towarzyszą rosnące wolumeny energii. 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tysiące toe z efektywności energetycznej – to bilans energetyczny przeszło jedenastoletniej działalności Rejestru Świadectw Pochodzenia TGE.

Rejestr Świadectw Pochodzenia skupia podmioty, które wytwarzają energię ze źródeł odnawialnych lub ograniczyły zużycie energii, za co przysługują beneifty w postaci praw majątkowych, którymi można handlować na TGE. Wśród członków RŚP znajdują się firmy energetyczne, ale też jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie mieszkaniowe, szpitale, parafie, szkoły wyższe i przedsiębiorstwa komunalne. Z przyznawanych członkowi rejestru certyfikatów wynikają prawa majątkowe, które są przedmiotem obrotu na TGE.

REKLAMA

Rejestr Świadectw Pochodzenia (RŚP) został uruchomiony na TGE w październiku 2005 roku, jako integralny element systemu wsparcia producentów energii elektrycznej z OZE i kogeneracji. Umożliwia on handel świadectwami pochodzenia w ramach transakcji sesyjnych i pozasesyjnych, a także identyfikację wytwórców oraz przysługujących im świadectw pochodzenia.

REKLAMA

Rejestr obejmuje sześć instrumentów powiązanych z energią ze źródeł odnawialnych i kogeneracji, a także tą, która została zaoszczędzona przez odbiorców
i producentów oraz podczas przesyłu.

Liczba świadectw pochodzenia wczytanych do systemu od uruchomienia Rejestru do stycznia 2017 r. odpowiada 355 TWh „kolorowej” energii – 137 TWh energii ze źródeł odnawialnych, 218 TWh energii z wysokosprawnej kogeneracji oraz 694 tys. toe z efektywności energetycznej.

W III kwartale 2016 r. Towarowa Giełda Energii odnotowała przychody z prowadzenia Rejestru Świadectw Pochodzenia na poziomie 5,5 mln zł i były one mniejsze o 0,8 proc. w porównaniu do II kwartału br. oraz o 29,6 proc. w porównaniu do III kwartału 2015 r.

Przychody TGE w III kwartale 2016 r. wyniosły w sumie 26,6 mln zł i zmalały o 13,8 proc. w porównaniu do II kwartału i o 0,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu przed rokiem.

red. gramwzielone.pl