Enea: bez potrzeby wymiany liczników dla celów bilansowania międzyfazowego

Enea: bez potrzeby wymiany liczników dla celów bilansowania międzyfazowego
Fot. Sun Sol (C)

Enea Operator informuje, że nie będzie wymieniać liczników u swoich klientów będących jednocześnie prosumentami. Spółka zapewnia, że zamontowane u nich liczniki umożliwiają prowadzenie rozliczeń zgodnie z zapisami ustawy o OZE w tym w ramach tzw. bilansowania międzyfazowego i podołuje się przy tym na opinię otrzymaną od Ministerstwa Energii.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o odnawialnych źródłach energii operatorzy systemów dystrybucyjnych powinni uwzględniać w rozliczeniach ze swoimi klientami, którzy użytkują mikroinstalacje OZE, tzw. bilansowanie międzyfazowe.

W ustawie czytamy, że „sprzedawca, o którym mowa w art. 40 ust. 1a [red. – ustawy o OZE], dokonuje rozliczenia ilości energii elektrycznej wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta, na podstawie wskazań urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego dla danej mikroinstalacji, po uzyskaniu danych pomiarowych od operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego, przekazanych przez tego operatora w taki sposób, aby ilość wprowadzonej i pobranej przez prosumenta energii była rozliczona po wcześniejszym sumarycznym bilansowaniu ilości energii z wszystkich faz dla trójfazowych mikroinstalacji”.

REKLAMA

Dzięki temu prosumenci, którzy wcześniej tracili w przypadku określonego skonfigurowania mikroinstalacji z domową siecią, powinni zwiększyć korzyści finansowe generowane na konsumpcji energii, którą sami produkują.

Niektóre zakłady energetyczne, niezależnie, czy przyłączały do sieci instalację jedno- czy trójfazową, montowały liczniki bilansujące chwilową produkcję i pobór energii na poszczególnych fazach. Niektóre z kolei montowały liczniki, które nie bilansowały energii międzyfazowo.

Jak zapewnia spółka Enea Operator, w celu uwzględnienia rozliczeń zgodnie z aktualnymi zapisami ustawy o OZE, nie zamierza wymieniać liczników u swoich klientów, którzy użytkują domowe mikroinstalacje. Spółka komentuje, że nie ma takiej potrzeby i powołuje się przy tym na korespondencję prowadzoną z Ministerstwem Energii.

REKLAMA

W odpowiedzi na pytanie portalu Gramwzielone.pl biuro prasowe Enea Operator odpowiada, że na obszarze działania tej spółki liczniki energii elektrycznej zainstalowane u prosumentów rejestrują przepływy energii według metody algebraicznej, a przepływy energii są rejestrowane niezależnie od kierunku, a więc poboru i oddawania energii z lub do sieci dystrybucyjnej.

Niezależnie od zastosowanej metody pomiaru każdy z liczników trójfazowych umożliwia przekazanie do sprzedawcy danych pomiarowych niezbędnych do dokonania rozliczeń z prosumentem, zgodnie z zapisami ustawy o odnawialnych źródłach energii. (…) W związku z powyższym nie widzimy w chwili obecnej konieczności wymiany dotychczas zabudowanych liczników służących do rozliczeń z prosumentami – komentuje Mateusz Gościniak z biura prasowego Enea Operator.

Enea Operator dodaje, że powyższe stanowisko zostało potwierdzone w listopadzie ubiegłego roku w korespondencji prowadzonej z Departamentem Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii.

Podobne informacje otrzymują będący prosumentami klienci Enea Operator. 

– Uprzejmie informujemy, że w obecnej chwili nie zamierzamy wymieniać układów pomiarowo-rozliczeniowych w obiektach z zainstalowaną mikroinstalacją. Liczniki instalowane przez Enea Operator (w tym MT174) dokonują algebraicznego sumowania energii i do czasu ewentualnej, kolejnej zmiany prawa energetycznego – w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii – nie widzimy konieczności ich wymiany. Przyjęte przez Enea Operator zasady są zgodnie z wykładnią otrzymaną z Ministerstwa Energii – odpowiada jednemu z naszych czytelników spółka Enea Operator.

Dlaczego bilansowanie międzyfazowe jest ważne dla właścicieli mikroinstalacji? Więcej na ten temat w artykule: Bilansowanie międzyfazowe w ustawie o OZE. Czy rozwiąże problem niektórych prosumentów?

red. gramwzielone.pl