Ceny referencyjne dla OZE na 2017 r. Weź udział w ankiecie

Ceny referencyjne dla OZE na 2017 r. Weź udział w ankiecie
Fot. Siemens

Zapraszamy do udziału w przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej ankiecie na temat zaproponowanych przez Ministerstwo Energii cen referencyjnych dla aukcji, które zostaną zorganizowane w 2017 r. 

Instytut Energetyki Odnawialnej zwraca uwagę, że w związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Energii projektem rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych na 2017 rok pojawia się możliwość przekazania uwag zmierzających do niezależnej oceny i poprawy mechanizmu stanowienia cen referencyjnych i funkcjonowania systemu aukcyjnego. Oficjalne konsultacje trwają 7 dni, tj. do 1 lutego.

Wstępna ocena projektu rozporządzenia wskazuje dość dużą dowolność, nawet w stosunku do rozporządzenia z 2016 r., w przyjmowaniu parametrów do obliczeń ceny referencyjnej. Chodzi np. o wielokrotne zawyżanie nakładów na technologie współspalania czy o brak uwzględnienia niektórych kosztów i korzyści w określaniu cen referencyjnych, w tym nieuwzględnienie faktu, że duże instalacje spalania wielopaliwowego biomasy odnoszą znaczące korzyści (kilkaset tysięcy złotych na MW mocy zainstalowanej rocznie) ze zmniejszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji CO2 – komentuje IEO.

REKLAMA
REKLAMA

Dla osób zainteresowanych tematem aukcji i zaproponowanymi cenami referencyjnymi Instytut przygotował ankietę. – Udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną opracowane i w formie zbiorczych zestawień udostępnione opinii publicznej oraz Ministerstwu Energii. Syntetyczne wyniki mogą posłużyć do sformułowania postulatów na rzecz dalszych możliwych kierunków udoskonalenia obecnych rozwiązań prawnych – informuje IEO.

Wykaz zaproponowanych przez Ministerstwo Energii cen referencyjnych dla aukcji na 2017 r. w artykule: Ceny referencyjne w aukcjach dla OZE na 2017 r

Link do ankiety Instytutu Energetyki Odnawialnej na temat cen referencyjnych dla aukcji na 2017 r.

red. gramwzielone.pl