Dotacje na OZE w woj. zachodniopomorskim. Rusza nabór wniosków

Dotacje na OZE w woj. zachodniopomorskim. Rusza nabór wniosków
Fot. Sunways

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie jutro uruchamia nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”.

Unijne dotacje w konkursie z RPO dla woj. zachodniopomorskiego można przeznaczyć na budowę, rozbudowę, modernizację jednostek wytwarzających energię elektryczną i/lub cieplną z odnawialnych źródeł energii, przede wszystkim w oparciu o biomasę, biogaz i energię słoneczną, w tym z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową do sieci dystrybucyjnych.

Maksymalny poziom dotacji wynosi 85 proc. kosztów kwalifikowanych.

REKLAMA

Budżet konkursu to 75,2 mln zł, z czego 37,6 mln zł to kwota przeznaczona wyłącznie na wytwarzanie energii cieplnej z OZE.

REKLAMA

O dotacje mogą ubiegać się przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jst, jednostki sektora finansów publicznych, szkoły wyższe, kościoły i związki wyznaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe i opiekuńcze, zakłady opieki zdrowotnej, grupy producentów rolnych, organy administracji rządowej prowadzące szkoły, organizacje pozarządowe, a także PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne.

Termin składania wniosków mija 28 lutego. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec br. 

To kolejny nabór wniosków na dotacje na OZE prowadzony w ramach RPO 2014-2020 na terenie woj. zachodniopomorskiego. W listopadzie przeprowadzono nabór wniosków w konkursie w ramach Działania 2.11 „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii”. Przewidywany termin rozstrzygnięcia tego konkursu to marzec br. 

Ponadto WFOŚiGW w Szczecinie podpisuje obecnie umowy na unijne dotacje przyznane na podstawie poprzedniego konkursu przeprowadzonego w ramach działania 2.10 „Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł”. Dofinansowanie w tym przypadku obejmie w sumie 48 beneficjentów, którzy dzięki środkom unijnym zrealizują głównie projekty dachowych i naziemnych elektrowni fotowoltaicznych.

red. gramwzielone.pl