Rekomendacje IEO ws. cen referencyjnych na 2017 r.

Rekomendacje IEO ws. cen referencyjnych na 2017 r.
OregonDOT, flickr cc-by-2.0

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował opinię na temat opracowanego przez Ministerstwo Energii projektu rozporządzenia dot. cen referencyjnych dla aukcji dla odnawialnych źródeł energii, które mają się odbyć w 2017 r. 

IEO wskazuje, że punktem wyjścia do oceny wysokości cen referencyjnych dla branży OZE na rok 2017 – wskazanych w projekcie rozporządzenia opublikowanego ostatnio przez Ministerstwo Energii – jest ich odniesienie do cen referencyjnych obowiązujących w roku 2016 i zawartych w rozporządzeniu Ministra Energii z października 2016 r. 

Instytut zwraca uwagę, że w stosunku do rozporządzenia z 2016 r., na ten rok resort energii proponuje podniesienie cen referencyjnych m.in. dla technologii współspalania, rekomendując ich znaczące obniżenie.

REKLAMA

Poniżej prezentujemy rekomendacje IEO dotyczące projektu rozporządzenia wyznaczającego ceny referencyjne dla aukcji, które zostaną zorganizowane w tym roku.

Rekomendacja 1: Konieczność zmian w metodyce uwzględniania kosztów ciepła oraz przyjmowanych wysokości cen ciepła z systemów kogeneracyjnych w kalkulacji kosztów energii elektrycznej i wyznaczaniu cen referencyjnych.

Rekomendacja 2: Przyjęta wysokość CAPEX dla technologii dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego (współspalania) jest wielokrotnie za wysoka i zdecydowanie wymaga weryfikacji.

REKLAMA

Rekomendacja 3: Rozporządzenia dotyczące drewna energetycznego, biomasy lokalnej powinny być wydane wcześniej zanim ogłoszone zostaną ceny referencyjne i zanim ogłoszona zostanie aukcja.

Rekomendacja 4: Cena referencyjna wskazana w rozporządzeniu w przypadku instalacji współspalania biomasy z węglem powinna być obniżona o 73 zł/MWh.

Rekomendacja 5: Obecne nie można odpowiedzialnie ustalić ceny referencyjnej dla instalacji hybrydowej. Ogłoszenie aukcji z cenami referencyjnymi dla instalacji hybrydowej grozi nadużyciami. Na potrzeby systemu aukcyjnego – w przypadku wsparcia dotacjami możliwe jest sformułowanie bardziej precyzyjnych kryteriów  konieczne są uprzednie zmiany ustawowe w definicji instalacji hybrydowej w ustawie o OZE.

Rekomendacja 6: Podniesienie ceny referencyjnej dla systemów fotowoltaicznych o mocy do 1 MW do poziomu z aukcji grudniowej tj. 465 zł/MWh.

Według analiz IEO, przy restrykcyjnych wymogach i ryzykach systemu aukcyjnego średnie koszty energii z systemów fotowoltaicznych mniejszych niż 1 MW (mediana 500 kW) powinny być wyższe niż 450 zł/MWh i pozostać co najmniej na poziomie aukcji grudniowej z ceną 465 zł/MWh. Nie zaszły zmiany na rynku i w rozwoju technologii, co upoważniałoby do obniżenia cen referencyjnych na fotowoltaikę o mocy do 1 MW, tym bardziej że mowa jest o tzw. „dogrywce” – czyli na tych samych zasadach jak pierwsza aukcja – komentuje IEO.

Pełna treść uwag Instytutu Energetyki Odnawialnej do projektu rozporządzenia ME nt. cen referencyjnych dla OZE na 2017 r. (link)

red. gramwzielone.pl