PLNE w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej gotowy do wdrożenia

PLNE w aglomeracji śląsko-dąbrowskiej gotowy do wdrożenia
Fot. Tauron

Tauron informuje o planowanym przyłączeniu ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku w ośmiu miastach aglomeracji śląsko-dąbrowskiej.Spółka przygotowuje się do realizacji Programu Likwidacji Niskiej Emisji (PLNE), który ma na celu likwidację emisji szkodliwych zanieczyszczeń pochodzących ze spalania śmieci i złej jakości paliwa w domowych piecach.

W grudniu 2016 r. Tauron Ciepło złożył wnioski o dofinansowanie swojego Programu Likwidacji Niskiej Emisji w ramach działania 1.7 „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Kompleksowy Program Likwidacji Niskiej Emisji jest jednym z istotnych projektów inwestycyjnych Taurona zaplanowanych do realizacji na najbliższe lata. Ze względu na jego niezmiernie ważny aspekt społeczny i ekologiczny projekt ten traktujemy priorytetowo – zapewnia Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia.

REKLAMA

Łączna wartość środków finansowych przewidzianych na realizację PLNE to około 250 mln zł, z czego dofinansowanie, o które ubiega się spółka, ma pokryć 50 proc. kosztów.

Tauron informuje, że przygotowywany program przyłączeniowy obejmie osiem miast aglomeracji śląsko-dąbrowskiej tj. Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec oraz Świętochłowice.

REKLAMA

Łącznie w ramach programu Tauron Ciepło planuje przyłączyć ponad 180 MW mocy cieplnej do 2022 roku. W perspektywie ma to przełożyć się na roczną redukcję emisji około 52 tys. ton dwutlenku węgla oraz ok. 250 ton pyłów zawieszonych.

Spółka wykonała już pełną inwentaryzację w zakresie możliwych do przyłączenia do sieci budynków i prowadzi wstępne rozmowy w sprawie przyłączeń z potencjalnymi odbiorcami.

– Liczymy na to, że Program Likwidacji Niskiej Emisji uruchomiony przez Tauron Ciepło zachęci odbiorców do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków unijnych na instalacje wewnętrzne centralnego ogrzewania i ciepłej wody i termomodernizację. O środki te mogą się starać zarówno zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych – mówi Jacek Uhryn, prezes zarządu Tauron Ciepło.

Tauron dodaje, że na likwidację niskiej emisji latach 2014-2020 w województwie śląskim ze środków unijnych ma trafić około 2 mld zł. Zakres dofinansowania ma obejmować m.in. wymianę źródeł ciepła na nieemisyjne i niskoemisyjne oraz przedsięwzięcia związane z poprawą efektywności energetycznej. Dostępne wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej na likwidację niskiej emisji obejmuje działania związane z ograniczaniem ilości zużywanego paliwa, termomodernizacją obiektów i przyłączeniami budynków do sieci ciepłowniczej.

red. gramwzielone.pl