PGE: odpis w segmencie OZE na 864 mln zł

PGE: odpis w segmencie OZE na 864 mln zł
Farma wiatrowa Lotnisko. Fot. PGE

W sprawozdaniu finansowym za 2016 r. Polska Grupa Energetyczna informuje o dokonaniu odpisu wartości majątku w segmencie energetyki odnawialnej.

Wartość jednostek wytwórczych PGE w segmencie Energetyki Odnawialnej przed dokonaniem odpisów wynosiła 4,267 mld zł, z czego na elektrownie szczytowo-pompowe przypadało 808 mln zł, na pozostałe elektrownie wodne 322 mln zł, na elektrownie wiatrowe 2,567 mld zł, na lądowe projekty wiatrowe 224 mln zł, a na projekty morskie 61 mln zł. W tym zestawieniu uwzględniono również pozycję „wartość firmy” na poziomie 285 mln zł.

W wyniku dokonania odpisów wartość tych aktywów spadła o 864 mln zł, z czego elektrownie wiatrowe straciły na wartości 369 mln zł, projekty wiatrowe – 218 mln zł, a odpis w pozycji „wartość firmy” wyniósł 277 mln zł.

REKLAMA

W efekcie dokonanych odpisów wartość aktywów w segmencie wytwórczym energetyki odnawialnej PGE spadła do poziomu 3,403 mld zł.

Jak podaje PGE, największy wpływ na wartość użytkową wycenianych aktywów miały przede wszystkim zmiany założeń dotyczących średnioważonego kosztu kapitału, ceny energii elektrycznej oraz ceny sprzedaży praw majątkowych.

PGE wskazuje również na zmiany w otoczeniu regulacyjnym, które zaszły w 2016 r. i miały istotny wpływ na segment energetyki odnawialnej.

Opóźnienie wejścia w życie nowego systemu wsparcia dla produkcji energii elektrycznej z OZE powoduje, iż wybudowane nowe jednostki uczestniczą w dotychczasowym systemie wsparcia. Chociaż od początku 2016 roku ograniczone zostało wsparcie dla dużej energetyki wodnej i technologii współspalania biomasy z węglem, to przesunięcie w czasie momentu wejścia w życie zapisów rozdziału 4 ustawy o odnawialnych źródłach energii z 20 lutego 2015 roku przyczyniło się do zwiększenia i tak dużej nadwyżki zielonych certyfikatów – informuje PGE.

REKLAMA

Dodatkowo oczekiwanie co do zmiany zasad wsparcia wpłynęło na intensyfikację prac budowlanych, czego konsekwencją było oddanie do użytku znacznej ilości elektrowni wiatrowych w 2015 roku oraz w 2016 roku. W rezultacie wpłynęło to na dalsze spadki cen praw majątkowych oraz pogorszenie prognoz na przyszłość – zapewnia PGE.

PGE wskazuje także na uchwaloną 20 maja 2016 roku ustawę o inwestycjach w zakresie farm wiatrowych, która między innymi zmienia definicję budowli w ustawie prawo budowlane. – Zmiana definicji budowli powoduje, iż rozszerzony zostanie zakres opodatkowania podatkiem od nieruchomości dla farm wiatrowych – ocenia PGE.

Grupa wskazuje ponadto na kolejny akt prawny, który skłonił PGE do obniżenia wartości realizowanych projektów wiatrowych. Chodzi o projekt Rozporządzenia Rady Ministrów z listopada 2016 roku w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 roku. PGE stwierdza, że zawarte w tym projekcie warunki aukcji przekładają się na spadek wartości projektów inwestycyjnych, co ma wynikać „z dużej ich podaży przy małym popycie na energię odnawialną wynikającą z projektu rozporządzenia”.

Ze względu na małe prawdopodobieństwo realizacji projektów wiatrowych PGE podjęła decyzję o objęciu odpisem aktualizującym wszystkich projektów inwestycyjnych lądowych farm wiatrowych. Wyjątkiem jest projekt Karnice II.

PGE  jest największym w kraju operatorem elektrowni wiatrowych. Posiada 14 farm wiatrowych: Kamieńsk (30 MW), Pelplin (48 MW), Żuromin (60 MW), Resko I i II (14 MW i 76 MW), Wojciechowo (28 MW), Ostrowo-Jagniątkowo (30,6 MW), Karnice I (30 MW), Kisielice I i II (40,5 MW i 36 MW), Galicja (12 MW), Malbork (18 MW), Lotnisko (90 MW) oraz Karwice (40 MW).

Spółka zarządza też 36 elektrowniami wodnymi, a łączny potencjał elektrowni wodnych i wiatrowych PGE wynosi 2133 MW.

Do PGE należy też jedna elektrownia fotowoltaiczna, której moc wynos 0,6 MW i która jest zlokalizowana na Górze Żar położonej w powiecie żywieckim.

red. gramwzielone.pl