PGE wyda na aktywa EDF 4,5 mld zł

PGE wyda na aktywa EDF 4,5 mld zł
Henryk Baranowski, prezes PGE. Fot. Ministerstwo Energii

PGE Polska Grupa Energetyczna zakończyła negocjacje zakupu aktywów francuskiego EDF w Polsce. Dzięki samodzielnemu przejęciu elektrociepłowni w największych aglomeracjach PGE zostanie największym dostawcą ciepła systemowego w Polsce.

To jedna z największych transakcji w historii polskiego rynku energetycznego. Dzisiaj została podpisana umowa warunkowa przejęcia przez PGE polskich aktywów francuskiego koncernu EDF o łącznej wartości 4,5 mld zł. Z tego ok. 2,45 mld zł przypada na wartość kapitałów własnych, a ok. 2,06 mld złotych przypada na zadłużenie netto, będące długiem wewnątrz Grupy EDF, stanowiącym zobowiązania polskich spółek EDF wobec francuskiego właściciela.

PGE zastrzega, że transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i informuje, że dzięki przejęciu od francuskiego koncernu 8 elektrociepłowni w Gdyni, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu, Toruniu, Zielonej Górze, Zawidawie i Siechnicy, zwiększy swoje zainstalowane moce cieplne z 3,55 GWt do 7,57 GWt, to jest o ponad 100 proc. Utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji przez te instalacje zwiększyłoby wolumen produkowanego przez PGE ciepła o ponad 150 proc.

REKLAMA

Połączone moce zainstalowane PGE i EDF mają dać Grupie PGE największy, 15-procentowy udział w polskim rynku ciepła. Zainstalowane moce elektryczne PGE zwiększą się o 25 proc. i osiągną poziom 15,95 GWe.

REKLAMA

Umowa zawarta między PGE i EDF ma charakter warunkowy, a zamknięcie transakcji uwarunkowane jest uzyskaniem przez PGE zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Ministra Energii, uzyskaniem przez PGE odstąpienia od prawa pierwokupu od Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych oraz uzyskaniem przez EDF zgody na transakcję od odpowiednich władz rządowych we Francji dotyczących nadzoru nad spółkami skarbu państwa i transakcjami na ich udziałach.

Wcześniej z przejęcia części aktywów EDF wycofały się inne państwowe koncerny energetyczne. 

– Wszechstronna analiza aktywów, jak i możliwości finansowych PGE, utwierdziła nas w przekonaniu, że chcemy i jesteśmy w stanie zrealizować tę akwizycję samodzielnie. Korzyścią takiego rozwiązania jest możliwość operacyjnego dysponowania cennymi aktywami i kształtowania ich rozwoju zgodnie ze strategią Grupy PGE. W ubiegłym roku Grupa PGE wypracowała wynik EBITDA na poziomie 7,4 mld zł. Dla porównania aktywa EDF w Polsce wygenerowały zysk EBITDA w wysokości 1,1 mld zł. Z tej perspektywy, cena przedsiębiorstwa określona na poziomie 4,5 mld zł wpisuje się w standardy rynkowe i w naszej ocenie jest korzystna – komentuje Henryk Baranowski, prezes PGE.

Grupa PGE zaznacza, że na koniec I kwartału 2017 r. dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 4,6 mld zł

red. gramwzielone.pl