PSE zarobiło 73,3 mln zł na udostępnianiu zdolności przesyłowych

PSE zarobiło 73,3 mln zł na udostępnianiu zdolności przesyłowych
Fot. Red Junasun, flickr cc

Polskie Sieci Elektroenergetyczne, które pełnią rolę krajowego operatora systemu przesyłowego, w okresie od połowy ubiegłego roku do końca I połowy br. uzyskały przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na poziomie 73,3 mln zł.

Urząd Regulacji Energetyki informuje, że w okresie sprawozdawczym trwającym od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. operator krajowego elektroenergetycznego systemu przesyłowego uzyskiwał przychody z tytułu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na przekroju synchronicznym na połączeniach z Niemcami, Czechami i Słowacją, a także na połączeniach niesynchronicznych ze Szwecją oraz z Litwą.

Przychody PSE za wspomniany okres wyniosły 73,3 mln zł, w tym ponad 26,5 mln zł wypracowano w II połowie 2016 r., a ponad 46,7 mln zł w I półroczu 2017 r.

REKLAMA
REKLAMA

Tymczasem w okresie od 1 lipca 2015 r. do 30 czerwca 2016 r. przychody z tego tytułu były większe i wyniosły 132,1 mln zł.

URE zaznacza, że wymienione liczby zostały podane jako wartości netto, tj. zostały pomniejszone o kwoty przychodów zwrócone uczestnikom wymiany międzysystemowej z tytułu zwrotu przez nich rocznych i miesięcznych praw przesyłu do alokowania w ramach aukcji dobowych zgodnie z wielkościami zaksięgowanymi na rachunkach PSE.

Zgodnie z art. 16 ust. 6 Rozporządzenia (WE) 714/2009, wszelkie przychody z tytułu udostępniania transgranicznych zdolności przesyłowych w związku z występowaniem ograniczeń systemowych mają zostać przeznaczone przez operatorów systemów przesyłowych na zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonych zdolności lub na utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w infrastrukturę sieciową.

red. gramwzielone.pl