W listopadzie produkcja energii z OZE mniejsza niż w październiku

W listopadzie produkcja energii z OZE mniejsza niż w październiku
EDP Renovaveis press

Po rekordowym udziale energii wiatrowej w krajowym miksie energetycznym w październiku, w listopadzie produkcja energii z farm wiatrowych nie była już tak wysoka, utrzymując się na poziomie zbliżonym do notowanej w analogicznych okresach roku 2016 czy 2015. 

W ubiegłym miesiącu udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania wyniósł 8,38 proc. i był niższy od rekordowego wyniku odnotowanego miesiąc wcześniej (11,91 proc.), który był dotąd najwyższy jeśli chodzi o produkcję energii wiatrowej nie tylko w tym roku, ale w ogóle.

Listopadowy udział energetyki wiatrowej w krajowym miksie wytwarzania był zbliżony do odnotowanego w tym samym miesiącu 2016 r. (9,03 proc.) oraz 2015 r. (8,4 proc.).

REKLAMA

W listopadzie 2017 r. krajowe wiatraki wyprodukowały w sumie 1,209 TWh energii elektrycznej wobec aż 1,689 TWh miesiąc wcześniej oraz wobec 1,335 TWh przed rokiem.

W ciągu 11 miesięcy 2017 roku polska energetyka wiatrowa notuje wzrost produkcji energii o 1/5 rok do roku. Od stycznia do końca listopada br. wiatraki w Polsce wyprodukowały 12,121 TWh energii elektrycznej wobec generacji na poziomie 10,024 TWh przed rokiem.

Jak wyglądała w ubiegłym miesiącu generacja z innych, krajowych źródeł OZE?

Zawodowe elektrownie wodne w ubiegłym miesiącu wytworzyły 301 GWh energii elektrycznej wobec 262 GWh w listopadzie br. oraz wobec 234 GWh w listopadzie 2016 r.

Udział tego źródła w krajowym miksie wytwarzania w ubiegłym miesiącu wyniósł 2,09 proc. wobec 1,86 proc. miesiąc wcześniej. Najlepszy wynik w tym roku odnotowano w marcu, kiedy generacja z zawodowych elektrowni wodnych stanowiła 2,23 proc. krajowego miksu wytwarzania.

W pierwszych 11 miesiącach tego roku zawodowe elektrownie wodne wytworzyły w sumie 2,421 TWh energii wobec 2,127 TWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. To wzrost o 13,8 proc. r/r.

REKLAMA

Udział pozostałych OZE w krajowym wytwarzaniu w ubiegłym miesiącu wyniósł zaledwie 0,08 proc., wobec 0,09 we wcześniejszym miesiącu oraz w listopadzie 2016 r.

PSE odnotowuje, że źródła zaliczone do grupy „inne odnawialne” w ubiegłym miesiącu wytworzyły 12 GWh energii elektrycznej, a w pierwszych 11 miesiącach tego roku w sumie 137 GWh wobec 134 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Zliczając udział procentowy energetyki wiatrowej, zawodowej energetyki wodnej oraz źródeł zaliczonych do grupy „inne odnawialne”, udział OZE w krajowym miksie wytwarzania w ubiegłym miesiącu wyniósł 10,55 proc. – wobec wyniku na poziomie 13,86 proc. w październiku br. oraz wobec 10,69 proc. w listopadzie 2016 r.

W ubiegłym miesiącu największy udział w krajowym miksie wytwarzania miały tradycyjnie elektrownie na węgiel kamienny (48,85 proc.). W takich jednostkach wyprodukowano 7,046 TWh, co jest wynikiem gorszym o 1,2 proc. w porównaniu do generacji w analogicznym okresie ubiegłego roku (7,23 TWh).

Udział elektrowni na węgiel brunatny wyniósł 28,58 proc. (4,122 TWh), elektrowni zaliczonych do grupy przemysłowych 6,25 proc. (902 GWh), a elektrowni zawodowych gazowych – 5,76 proc. (831 GWh).

Produkcja energii elektrycznej ogółem w Polsce wyniosła w ubiegłym miesiącu 14,425 TWh co jest wynikiem lepszym niż w październiku (14,139 TWh)  oraz we wrześniu (13,257 TWh), ale niższym niż w listopadzie ubiegłego roku (14,786 TWh).

W pierwszych 11 miesiącach tego roku produkcja energii z krajowych źródeł jest wyższa o 2,57 proc. niż przed rokiem – wynosi 151,201 TWh wobec 147,408 TWh w 2016 r.

Krajowe zużycie energii elektrycznej w ubiegłym miesiącu wyniosło 14,619 TWh wobec 14,313 TWh przed rokiem (wzrost o 2,14 proc.). W okresie styczeń-listopad 2017 r. krajowa konsumpcja energii jest wyższa rok do roku o 2,39 proc.

W listopadzie odnotowano również dodatnie saldo wymiany zagranicznej (195 GWh) wobec salda ujemnego w analogicznym okresie ubiegłego roku (-473 GWh). W pierwszych 11 miesiącach tego roku notowane jest dodatnie saldo wymiany na poziomie 2028 GWh wobec 2242 GWh w analogicznym okresie ubiegłego roku. 

red. gramwzielone.pl