Koalicja Klimatyczna: kraje UE odwróciły się od porozumienia paryskiego

Koalicja Klimatyczna: kraje UE odwróciły się od porozumienia paryskiego
Fot. motiqua, flickr cc

Rada Unii Europejskiej w składzie ministrów odpowiedzialnych w krajach UE-28 za energetykę przyjęła stanowisko w sprawie unijnych przepisów energetycznych w ramach tzw. pakietu zimowego. Ministrowie wybrali paliwa kopalne zamiast OZE. Elektrownie węglowe będą dalej finansowane z publicznych pieniędzy i to nawet aż do 2035 roku komentuje Koalicja Klimatyczna, zaznaczając, że osłabiono przy tym propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zwiększenia roli energetyki obywatelskiej w transformacji energetycznej.

Podczas przeprowadzonej przedwczoraj Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii w składzie ministrów odpowiedzialnych za energetykę przyjęto stanowisko w zakresie czterech aktów prawnych takich jak rozporządzenie o zarządzaniu unią energetyczną, dyrektywa o promowaniu stosowania OZE, dyrektywa o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz rozporządzenie o rynku wewnętrznym energii elektrycznej.

Opowiadając się za utrzymaniem dotacji dla najbardziej zanieczyszczających elektrowni, europejscy ministrowie stanęli po stronie szkodliwej dla środowiska i ludzi energetyki węglowej oraz paliw kopalnych. Aby spełnić wymogi porozumienia paryskiego, Europa musi mocniej postawić na odnawialne źródła energii oraz energetykę obywatelską – komentuje Anna Ogniewska z Greenpeace Polska.

REKLAMA

Koalicja Klimatyczna zaznacza, że zignorowano apel Parlamentu Europejskiego o podniesienie celu UE w zakresie energii odnawialnej na 2030 rok. – Prognozy pokazują, że obecny – ustanowiony na poziomie 27 proc. – jest stanowczo za niski, by ograniczyć wzrost średniej temperatury globalnej poniżej 1,5 stopnia Celsjusza. By wypełnić postanowienia porozumienia paryskiego cel OZE na 2030 rok musiałby wynosić co najmniej 45 proc. – komentuje Koalicja Klimatyczna.

Przedwczoraj w Brukseli ministrowie ds. energii zmienili propozycję Komisji Europejskiej, która początkowo zakazywała dotowania istniejących elektrowni węglowych emitujących ponad 550 g CO2/kWh już od 2025 roku. Zaproponowano wydłużenie tego okresu o kolejne 10 lat. – Najwięksi truciciele węglowi będą mogli nadal liczyć na wsparcie z publicznych pieniędzy i to aż do 2035 roku – komentuje Koalicja Klimatyczna.

Dla nowo wybudowanych elektrowni, które nie spełniłyby tych norm emisyjnych, wydłużono możliwość finansowania z pieniędzy publicznych o 5 lat, czyli do 2025 roku. Propozycja Komisji Europejskiej przewidywała bowiem wprowadzenie zakazu po 2020 roku.

REKLAMA

Decyzja Rady jest wyjątkowo reaktywna. W momencie gdy musimy zrobić wszystko, żeby redukować emisje, ministrowie dają dalej zielone światło spalaniu węgla – zapewnia Krzysztof Jędrzejewski z Koalicji Klimatycznej.

Koalicja ocenia również, że wypracowane przedwczoraj stanowisko rządów UE w sprawie zarządzania unią energetyczną nie jest w stanie napędzać inwestycji w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną. Więcej na temat ostatnich postanowień Rady ws. celu OZE na rok 2030 w artykule: Unijni ministrowie proponują stopniowe cele OZE dla krajów UE.

W trzecim tygodniu stycznia 2018 r. Parlament Europejski przyjmie swoje stanowisko w sprawie regulacji z zakresu energetyki. W dniu 21 lutego 2018 r. Komisja ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu będzie głosować nad proponowanymi zmianami rynku energii UE.

Koalicja Klimatyczna zaznacza, że ministrowie ds. energii zapewne potwierdzą swoje stanowisko w sprawie przyjętych przedwczoraj regulacji w dniu 26 lutego 2018 r. podczas kolejnego spotkania Rady, zanim rozpoczną się negocjacje w ramach trilogu pomiędzy Radą, Parlamentem a Komisją Europejską.

Jeżeli Unia Europejska nie poprawi tych regulacji podczas tzw. trilogu, czyli trójstronnych negocjacji, to straci wiarygodność na arenie międzynarodowej jako lider działań na rzecz ochrony klimatu – ocenia Krzysztof Jędrzejewski z Koalicji Klimatycznej.

Koalicja Klimatyczna zaapelowała ostatnio do ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego o wsparcie energetyki obywatelskiej z rozproszonych źródeł odnawialnych oraz zwiększenie wysiłku odnośnie poprawy efektywności wykorzystania energii. W piątek, 15 grudnia br., 22 organizacje członkowskie przekazały swoje postulaty do resortu energii. Ich apel dostępny jest pod tym linkiem.

red. gramwzielone.pl