Więcej prosumentów w Warszawie i okolicach

Więcej prosumentów w Warszawie i okolicach
Fot. innogy Polska

W III kwartale 2017 r. do sieci działającego na terenie Warszawy i okolic operatora systemu dystrybucyjnego innogy Stoen Operator podłączono więcej mikroinstalacji niż we wcześniejszych kwartałach. Po raz kolejny nie podłączono żadnej większej instalacji odnawialnego źródła energii o mocy przekraczającej 40 kW.

W III kwartale 2017 r. do sieci innogy Stoen Operator przyłączonych zostało 83 mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej 514 kW, w tym 100 proc. stanowiły mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Chociaż liczby dotyczące przyłączeń mikroinstalacji w Warszawie za III kwartał trudno uznać za wysokie, biorąc pod uwagę potencjał ludnościowy i ekonomiczny stolicy, a także realizowany przez stołeczny ratusz program dotacji, w minionym kwartale widać wyraźny postęp w wolumenie nowych prosumentów.

REKLAMA

We wcześniejszym, II kwartale 2017 r. w sieci innogy Stoen Operator pojawiło się tylko 19 mikroinstalacji o łącznej mocy 98 kW, a w I kwartale br. przybyły 23 mikroinstalacje o mocy 135 kW.

REKLAMA

Wynik za III kwartał 2017 r. jest też lepszy niż notowane w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku, w którym najlepszym kwartałem dla rynku prosumenckiego w stolicy był również kwartał III, w którym pojawiło się 67 mikrointsalacji o łącznej mocy 382 kW. W pozostałych kwartałach 2016 r. liczba przyłączanych mikroinstalacji wyniosła kolejno 14, 16 oraz 37.

Lepszy wynik za III kwartał 2016 r. można jednak tłumaczyć przyjęciem z dniem 1 lipca 2016 r. nowego systemu wsparcia dla prosumentów, na którego wdrożenie wielu inwestorów czekało, odkładając wcześniejsze przyłączenie mikroinstalacji.

W minionym kwartale innogy Stoen Operator po raz kolejny nie przyłączył natomiast żadnej większej instalacji odnawialnego źródła energii o mocy, która przekraczałaby 40 kW. Ostatnią instalację OZE o mocy przekraczającej próg mikroinstalacji na terenie działalności tego operatora systemu dystrybucyjnego przyłączono do sieci w I kwartale 2016 r. 

red. gramwzielone.pl