Na Dolnym Śląsku przybędzie prosumentów

Na Dolnym Śląsku przybędzie prosumentów
Realizacja: Multisun Sp. z o.o.

W województwie dolnośląskim przybędzie w tym i kolejnym roku przynajmniej tysiąc domowych instalacji do produkcji energii odnawialnej – w zdecydowanej większości systemów fotowoltaicznych, ale również pomp ciepła, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę. To efekt pozyskania unijnych dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

W pierwszych dolnośląskich gminach rozpoczęły się nabory wniosków od potencjalnych beneficjentów unijnych dotacji na domowe mikroinstalacje OZE.

Do końca stycznia br. wnioski o przyznanie dotacji na montaż domowej mikroinstalacji fotowoltaicznej mogą składać mieszkańcy 14 dolnośląskich gmin: Żórawina, Kobierzyce, Siechnice, Kąty Wrocławskie, Pieszyce, Dzierżoniów (gminy miejska i wiejska), wiejska Kłodzko, miejska Bolesławiec, wiejska Lubin, Milicz, Krośnice, Twardogóra i Żmigród.

REKLAMA

W sumie planuje się montaż 602 mikroinstalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 3,01 MW. Ich realizacja powinna potrwać do końca sierpnia przyszłego roku.

Koordynatorem całego projektu jest Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy, który zgłosił projekt pod nazwą „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”. Całkowita wartość projektu wynosi 24,458 mln zł, a uzyskane dofinansowanie to 20,717 mln zł.

Przyznanie unijnych dotacji na ten cel to efekt konkursu grantowego w ramach RPO dla Dolnego Śląska z programu 3.1C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”.

Początkowo projekt realizowany przez OTS Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy miał być jedynym zakwalifikowanym do wsparcia. Później jednak działająca przy dolnośląskim urzędzie marszałkowskim Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca zdecydowała o przyznaniu dofinansowania także dla dwóch projektów, które uzyskały kolejno najwyższą punktację.

Drugi wnioskodawca na liście rankingowej to gmina Bardo. Projekt zakłada realizację mikroinstalacji prosumenckich na terenie tej gminy, ale również w gminach Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna. Wartość inwestycji ma sięgnąć 11,938 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie pokryje 10,147 mln zł.

REKLAMA

W tych gminach mają powstać 583 mikroinstalacje OZE. Przewiduje się montaż fotowoltaiki, a także w mniejszej liczbie kolektorów słonecznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę. Dla każdego typu instalacji z góry przyjęto określone wymagania. W przypadku fotowoltaiki przewiduje się m.in. obligatoryjne zastosowanie optymalizatorów mocy, a także modułów o z góry określonej mocy 270 W. Przyjęto też koszt brutto instalacji, który w przypadku fotowoltaiki ma wynieść 5,5 tys. zł/kWp. 

Nad realizacją całego projektu czuwa firma SemperPower, a nabór wykonawców, których usługi mogą wybrać mieszkańcy, rozpoczął się w październiku ubiegłego roku i będzie trwać w praktyce aż do zakończenia projektu.

Na razie na liście dostępnych wykonawców instalacji fotowoltaicznych jest 11 firm,  w przypadku montażu pompy ciepła mieszkańcy mogą skorzystać na razie z usług jednej z pięciu firm, w przypadku kolektorów – z dwóch, a na liście instalatorów kotła na biomasę jest na razie jedna firma.

Nabór wniosków od mieszkańców z gmin Bardo, Złoty Stok, Lewin Kłodzki i Szczytna, którzy chcą otrzymać dofinansowanie na domową instalację OZE, trwał od września do początku listopada 2017 r.

Trzeci, ostatecznie nagrodzony dofinansowaniem wniosek złożyła dolnośląska gmina Głuszyca. Wartość planowanych inwestycji w tym przypadku to 8,069 mln zł, a unijne dofinansowanie sięga 6,839 mln zł.

Dla Głuszycy będzie to już kolejny, finansowany ze środków unijnych projekt dotyczący fotowoltaiki. Dzięki realizacji wcześniejszych projektów instalacje fotowoltaiczne działają już tam m.in. na budynkach jednostek oświatowych.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji realizowanej w ramach RPO dla Dolnego Śląska z programu 3.1C „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych” określono na 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie może objąć montaż mikroinstalacji OZE na budynkach należących do osób fizycznych oraz na budynkach użyteczności publicznej.

red. gramwzielone.pl