Unijne dofinansowanie dla PSE

Unijne dofinansowanie dla PSE
Maxwell Hamilton, flickr cc

W ostatni piątek w Ministerstwie Energii podpisano kolejne umowy dotyczące unijnych dotacji z Programu Infrastruktura i Środowisko na budowę sieci elektroenergetycznych – tym razem dla projektów inwestycyjnych realizowanych przez PSE.

Umowy dotyczą przyznania środków z unijnego budżetu na inwestycje sieciowe związane z budową linii Mikułowa–Czarna oraz linii Czarna–Pasikurowice wraz z rozbudową stacji w tych ciągach liniowych.

Każdy z tych projektów obejmuje kilka zadań inwestycyjnych, których łączna wartość wynosi blisko 757 milionów złotych netto, z czego kwota dofinansowania to prawie 381 mln złotych.

REKLAMA

Realizacja tych projektów inwestycyjnych ma na celu poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w  południowo-zachodniej części kraju oraz umożliwienie przyłączenia OZE i nowego bloku wytwórczego Elektrowni Turów. Dotychczas istniejąca w tym regionie infrastruktura przesyłowa jest niewystarczająca. Przy braku rozwoju sieci najwyższych napięć, potencjalne ograniczenia dla odbiorców mogą wystąpić zwłaszcza w okresie wysokiego zapotrzebowania na moc. Wynika to z zagrożeń przeciążeń w sieci, przede wszystkim na ciągach dosyłających moc z elektrowni systemowych zlokalizowanych na południu kraju – m.in. Turów, Bełchatów, Kozienice – komentuje Jarosław Brysiewicz, wiceprezes PSE. 

PSE zapewnia, że oba projekty, których dotyczą podpisane umowy, są elementem szerokiego programu inwestycyjnego, który ukierunkowany jest na potrzeby rozwojowe polskiej gospodarki. W ciągu najbliższych 5 lat na realizację 129 zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji krajowej sieci przesyłowej PSE chce przeznaczyć ok. 7 mld zł.

REKLAMA

Zagrożenia przeciążeń ciągu liniowego Mikułowa-Czarna-Pasikurowice, a także linii 220 kV wychodzących ze stacji Mikułowa, są obecnie wysokie, zwłaszcza w warunkach dużych przepływów niegrafikowych z systemu niemieckiego. Ich eliminacji służą oddane już do eksploatacji przesuwniki fazowe na stacji Mikułowa, a w przyszłości – zrealizowane zadania inwestycyjne, których dofinansowanie z POIiŚ zostało dziś przesądzone – komentował w piątek Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.  

Projekty PSE dotyczące budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej wypełniają cele POIiŚ 2014-2020 w obszarze poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz wspierania rozwoju odnawialnych źródeł energii. Projekty te zostały uznane za kluczowe dla sektora energetycznego i ujęto je na Liście Projektów Strategicznych dla infrastruktury energetycznej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, stanowiącej project pipeline dla sektora energetycznego w ramach POIiŚ 2014-2020.

PSE informuje, że w 2016 roku 12 projektów inwestycyjnych uznano za kwalifikujące się do ubiegania się o wsparcie finansowe ze środków POIiŚ 2014-2020. Proces składania wniosków o unijne dofinansowanie trwał od grudnia 2016 r. W rezultacie, na początku grudnia 2017 r. została podpisana z INiG-PIB, jako Instytucją Wdrażającą, pierwsza umowa o dofinansowanie projektu realizującego cele związane z poprawą bezpieczeństwa energetycznego, dotycząca inwestycji pn. „Rozbudowa stacji Dobrzeń”.

Do końca 2017 roku podpisano łącznie 5 umów na unijne dofinansowanie dla projektów inwestycyjnych PSE wspierających poprawę bezpieczeństwa energetycznego oraz 2 umowy dla projektów wspierających rozwój OZE.

red. gramwzielone.pl