NFOŚiGW: 100 mln zł na efektywność energetyczną i OZE

NFOŚiGW: 100 mln zł na efektywność energetyczną i OZE
Fot. NFOŚiGW

NFOŚiGW ogłosił trzeci konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach. Nabór rozpocznie się 31 stycznia 2018 r.

Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, budżet ze środków Funduszu Spójności w ramach konkursu wynosi 100 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w postaci pomocy zwrotnej – wraz z możliwością uzyskania premii inwestycyjnej – w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, jednak nie może przekroczyć 75 proc. Przy czym pomoc zwrotna to oprocentowane, zwrotne dofinansowanie z możliwością umorzenia spłat części kapitału tej pomocy, czyli przyznania premii inwestycyjnej, której wysokość uzależniona jest od osiągnięcia zakładanego efektu zmniejszenia zużycia energii w wysokości 5-15 proc. wysokości wydatków kwalifikowalnych.

Dofinansowanie może być udzielone jedynie dużym przedsiębiorstwom lub podmiotom będącym dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE (forma prawna – kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124, kod 140).

REKLAMA
REKLAMA

W ramach działania 1.2 wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia wynikające z przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.

NFOŚiGW zaznacza, że chodzi m.in. o takie działania, jak przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie; głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w przedsiębiorstwach; zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach przez przebudowę lub wymianę na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie, oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych; budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła, w tym wymiana źródła na instalację OZE; zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie przyjmował wnioski w ramach działania 1.2 POIiŚ 2014-2020 w terminie od 31 stycznia do 30 marca 2018 r.

red. gramwzielone.pl