Szkołę w Jastrzębiu-Zdroju ogrzeje metan z kopalni

Szkołę w Jastrzębiu-Zdroju ogrzeje metan z kopalni
Fot. Urząd Miasta w Jastrzębiu-Zdroju

Metan jako źródło energii cieplnej zasili jedną ze szkół podstawowych w Jastrzębiu-Zdroju. To efekt porozumienia podpisanego przez miasto z Jastrzębską Spółką Węglową.

Jak informuje Jastrzębska Spółka Węglowa, najważniejsze prace zmierzające do uruchomienia instalacji grzewczej zostaną przeprowadzone podczas ferii zimowych. Istniejąca instalacja zostanie przystosowana tak, aby mogła być zasilana gazem.

Sposób pozyskiwania gazu i transportowania go do szkoły będzie dosyć prosty. Jastrzębska Spółka Węglowa zbuduje infrastrukturę, która umożliwi wykorzystanie gazu z mobilnych wiązek butli. Odbędzie się to poprzez zabudowę dystrybutora dwuwężowego umożliwiającego swobodne podłączenie i zabudowę urządzenia pozwalającego na załadunek i rozładunek butli z gazem.

REKLAMA

Transport będzie odbywał się przy wykorzystaniu dwóch mobilnych wiązek butli, o łącznej pojemności wiązki 390 normalnych m3 na specjalnie oznaczonym pojeździe, który będzie propagował ideę „Zielone JSW”.

–­ Cieszę się, że mieszkańcy dostaną gotowy produkt, który doskonale wpisuje się w strategię zarówno Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jak i miasta Jastrzębie-Zdrój. Chodzi o ekologiczne źródło energii, a takim niewątpliwie jest metan – komentuje Artur Dyczko, zastępca prezesa zarządu ds. strategii i rozwoju.

Podpisane porozumienie zakłada również współpracę w sprawie dostarczania metanu także na potrzeby innych miejskich budynków.

REKLAMA

W ubiegłym tygodniu JSW podpisała list intencyjny dotyczący programu Geo-Metan, którego  celem jest jest rozwijanie i udoskonalanie krajowych technologii poszukiwania i wydobycia metanu z pokładów węgla przed rozpoczęciem eksploatacji górniczej. Sygnatariuszami porozumienia są również Tauron, PGNiG oraz PGG.

Jastrzębska Spółka Węglowa jest również uczestnikiem utworzonego w ubiegłym roku „Klastra Energii Górniczo-Rolniczej Gminy Gierałtowice”, w który zaangażowane są również Instytut Projektów i Analiz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii oraz spółka Control Process jako koordynator klastra.

W planach klastra jest m.in. budowa elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, magazynów energii oraz infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych, ale również źródeł kogeneracyjnych bazujących na metanie odzyskiwanym z kopalń.

W kwietniu ubiegłego roku gmina Gierałtowice zawarła porozumienie z Jastrzębską Spółką Węglową, którego celem jest uruchomienie dostaw metanu odzyskiwanego z kopalni Budryk, z którego śląska gmina chce produkować energię elektryczną i cieplną. JSW zobowiązało się dostarczać gminie 10 metrów sześciennych metanu na minutę. Część metanu ze swoich kopalń JSW wykorzystuję już we własnych instalacjach kogeneracyjnych.

Energia uzyskana z metanu ma w pierwszej kolejności zasilić budynki użyteczności publicznej w Chudowie i Paniówkach.

red. gramwzielone.pl