ME nie traci wiary w realizację celu OZE na 2020

ME nie traci wiary w realizację celu OZE na 2020
Wiceminister energii Andrzej Piotrowski. Fot. Ministerstwo Energii

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski w odpowiedzi na interpelację poselską zapewnia, że realizacja krajowego celu udziału odnawialnych źródeł energii w polskim miksie energetycznym pozostaje niezagrożona. Tymczasem o ryzyku niewypełnienia celu OZE na rok 2020 mogą świadczyć dane o udziale zielonej energii w krajowym miksie energetycznym za rok 2016, które opublikował niedawno Główny Urząd Statystyczny. 

Jak informuje cire.pl, w datowanej na 12 stycznia 2018 r. odpowiedzi wiceminister Piotrowski zapewnia, że Polska zrealizuje cel 15-procetnowego udziału OZE w krajowym miksie konsumpcji energii elektrycznej, cieplnej i w transporcie. Do realizacji tego celu polski rząd zobowiązał się na forum Unii Europejskiej, w której średni udział OZE na koniec obecnej dekady ma wzrosnąć do 20 proc.

Polska pozostaje jednym z państw UE, którym nadal sporo brakuje do zrealizowania krajowego celu OZE na rok 2020, a ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2016 pokazują, że nie robimy w tym zakresie postępu.

REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny podał, że w roku 2016 udział odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii brutto w Polsce wyniósł 11,3 proc. To poziom niższy od zanotowanego w latach 2013-2015, kiedy wyniósł kolejno 11,37 proc., 11,49 proc. oraz 11,93 proc.

REKLAMA

Jak podaje GUS, w krajowym pozyskaniu i wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych dominującą pozycję stanowią biopaliwa stałe. Ich udział w pozyskaniu energii ze źródeł odnawialnych w 2016 r. stanowił 70,74 proc. pozyskanej energii z OZE, udział energii wiatrowej wyniósł 11,93 proc., biopaliw ciekłych 10,16 proc., biogazu 2,88 proc., energii wodnej 2,03 proc., odpadów komunalnych 0,85 proc., pomp ciepła i energii słonecznej po 0,58 proc., a energii geotermalnej 0,28 proc.

W odpowiedzi na interpelację poselską wiceminister Piotrowski zapewnia, że odnotowany w 2016 r. spadek udziału OZE wynikał z odejścia dużej energetyki od wykorzystywania technologii współspalania oraz większego eksportu biopaliw, co przełożyło się na dużo niższy udział zielonej energii w paliwach wykorzystywanych w krajowym transporcie.

W odpowiedzi na inną interpelację poselską, datowanej na 28 listopada 2017 r., wiceminister Piotrowski informował, że według stanu na koniec II kwartału 2017 r. moc zainstalowana instalacji wykorzystujących technologię współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami wynosiła wówczas 17 198,970 MW, a łączna moc wszystkich OZE w tym czasie sięgała 25 677,003 MW.

Według informacji Ministerstwa Energii z końca listopada ubiegłego roku, w 2016 r. instalacje wykorzystujące technologię współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami wytworzyły 1 159 081,723 MWh energii potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia, a w roku 2017 instalacje wykorzystujące technologię współspalania biomasy, biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami nie wytworzyły żadnej energii potwierdzonej wydanymi świadectwami pochodzenia. Dane za 2017 r. mogą ulec zmianie wraz z ewentualnym późniejszym wydaniem zielonych certyfikatów przez URE.

red. gramwzielone.pl