Towarowa Giełda Energii szykuje się na OTF

Towarowa Giełda Energii szykuje się na OTF
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Towarowa Giełda Energii złożyła wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego o zezwolenie na prowadzenie zorganizowanej platformy obrotu (Organised Trading Facility, OTF), której uruchomienie ma wynikać z konieczności dostosowania funkcjonujących w strukturze TGE rynków do wymogów dyrektywy MiFID II.

W Polsce dyrektywa MiFID II została zaimplementowana do krajowego prawa poprzez nowelizację ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która weszła w życie 21 kwietnia br. i wpływa na funkcjonowanie m.in. rynków terminowych dla energii elektrycznej, gazu, praw majątkowych, rynku uprawnień do emisji CO2 oraz rynku finansowego – jednak pozostaje bez wpływu na prowadzone przez Giełdę rynki spot energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Giełda, podobnie jak cały rynek, musi sprostać zmianom zachodzącym w otoczeniu regulacyjnym w wymiarze krajowym i europejskim. Cieszy mnie fakt, że dostosowanie działalności odbywa się we współpracy z naszymi członkami, mając na uwadze realizację założonych strategii biznesowych. Uruchomienie platformy OTF jest wyrazem osiągniętego konsensu, a także kolejnym etapem w rozwoju Giełdy oraz całego rynku – komentuje Piotr

REKLAMA

TGE podkreśla, że w ramach prowadzonych w ubiegłym roku konsultacji z uczestnikami rynku miało zostać wypracowane rozwiązanie, które najmniej radykalnie zmienia organizację obrotu.

Członkowie TGE mieli preferować przekształcenie Rynku Terminowego Towarowego (RTT) w platformę OTF, na której możliwa będzie realizacja obliga giełdowego dla energii i gazu, i która funkcjonować będzie zgodnie z wymogami dyrektywy MiFID II.

REKLAMA

Transakcje zawierane na OTF mają być rozliczane przez IRGIT przy wykorzystaniu obecnie funkcjonujących i dopuszczalnych prawnie form zabezpieczeń, poprzez gwarancje bankowe, dzięki czemu koszty funkcjonowania tego rynku dla uczestników mają nie wzrosnąć.

Pod koniec ubiegłego roku TGE wprowadziła pierwszy element funkcjonowania zorganizowanej platformy obrotu, tj. zasadę uznaniowości.

Z chwilą wejścia w życie noweli ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, czyli licząc od kwietnia br., zgodnie z wymogami prawa TGE miała 12 miesięcy na złożenie odpowiedniego wniosku do KNF oraz rozpoczęcie procesu uzyskania licencji na prowadzenie OTF. Nastąpiło to 20 grudnia.

W trakcie procedowania zezwolenia na prowadzenie OTF nie zmienią się zasady obrotu na obecnie funkcjonującym Rynku Terminowym Towarowym, który zostanie docelowo przekształcony w platformę OTF, po uzyskaniu odpowiedniej licencji z KNF.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.