Rzeszów MPWIK

Rzeszowskie MPWiK to kolejna w Polsce komunalna spółka z branży wod-kan, która dzięki unijnym funduszom uruchomi własną produkcję energii, ograniczając tym samym koszty swojego funkcjonowania i redukując podatność na ewentualne przyszłe wzrosty cen energii.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie podpisało umowę, dzięki której otrzyma unijne dofinansowanie na budowę elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)”.

Dofinansowanie dla rzeszowskiego MPWiK zostało przyznane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia / działania 3.4 Rozwój OZE – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nabór nr RPPK.03.04.00-IZ.00-18-004/18.

REKLAMA

MPWiK w Rzeszowie otrzymało dofinansowanie w wysokości 6,619 mln zł przy całkowitym koszcie inwestycji oszacowanym na 11,589 mln zł.

 

 

Blisko dwa i pół hektara powierzchni będzie miała kolejna instalacja fotowoltaiczna, którą wybuduje rzeszowskie MPWiK. Firma podpisała umowę na dofinansowanie projektu inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego

Umowę podpisano w ostatni piątek. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zawarło ją z Zarządem Województwa Podkarpackiego. nazwa zadania to projekt pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK sp. z o.o.)”.

REKLAMA

Cztery tysiące paneli

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego to 6,6 mln złotych. 70 procent kosztu projektu netto. Projekt będzie dotyczył dwóch inwestycji. – Jedna z nich to budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,2 MW na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w Rzeszowie. Instalacja znajdzie się na powierzchni 2,4 ha i składać się będzie z 4000 paneli fotowoltaicznych monokrystalicznych

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/2111/w-stargardzie-powstaje-jedna-z-najwiekszych-w-kraju-farm-pv

Dzięki pozyskanym w tymroku unijnym dotacjom elektownie fotowoltaiczne postawi także Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Kołobrzegu, które pozyskały dofinansowanie na budowę czterech instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 340 kW wraz z niezbędną infrastrukturą przyłączeniową. Wartość projektu MWiK z Kołobrzegu sięga 1,88 mln zł, a przyznana dotacja sięga 1,23 mln zł

http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/29779/kolejna-farma-pv-w-oczyszczalni-sciekow

Największym producentem energii słonecznej w województwie zachodniopomorskim – i jednym z największych w Polsce – jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji ze Szczecina, który na terenie swoich obiektów posiada instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 2,5 MW.

W ostatnim etapie inwestycji wykonanych przez ZWiK Szczecin, sfinalizowanym w marcu br., uruchomiono kolejne instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 540 kW.

Swoje fotowoltaiczne inwestycje szczeciński ZWiK również zrealizował przy pomocy unijnych dotacji pozyskanych z zachodniopomorskiego RPO.