Dzisiaj zaczyna się kolejna certyfikacja wytwórców energii

Dzisiaj zaczyna się kolejna certyfikacja wytwórców energii
Fot. Energa

Dzisiaj rozpoczyna się kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy. Coroczny obowiązek udziału w certyfikacji obejmuje wszystkich właścicieli istniejących jednostek wytwórczych o mocy ponad 2 MW. Niedopełnienie tego obowiązku może wiązać się z karami finansowymi.

Jak informują Polskie Sieci Elektroenergetyczne, celem procesu certyfikacji jest wpisanie do rejestru rynku mocy jednostek fizycznych oraz jednostek planowanych redukcji zapotrzebowania (DSR).

Zgodnie z przyjętą przed rokiem ustawą o rynku mocy, udział w certyfikacji ogólnej dotyczy wszystkich właścicieli istniejących jednostek fizycznych wytwórczych o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2 MW. W odniesieniu do pozostałych jednostek uzyskanie wpisu jest dobrowolne. Zgłoszenie do rejestru jest jednak konieczne, aby uczestniczyć w certyfikacji do najbliższej aukcji głównej lub do aukcji dodatkowych.

REKLAMA

Pierwsza certyfikacja ogólna została przeprowadzona na przełomie kwietnia i maja 2018 r. Przy tym uzyskanie wpisu do rejestru w 2018 roku, jak również zawarcie umów mocowych w wyniku przeprowadzonych aukcji mocy, nie zwalnia właścicieli z obowiązku przystąpienia do certyfikacji w roku 2019.

Wnioski o wpis do rejestru w ramach kolejnej certyfikacji można będzie składać od dzisiaj do 12 stycznia 2019 r. włącznie.

Zbliżająca się certyfikacja ogólna, podobnie jak pozostałe procesy rynku mocy, prowadzona jest wyłącznie elektronicznie. Aby zgłosić jednostkę należy złożyć za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy wniosek zawierający podstawowe dane o jednostce, m.in. moc osiągalną netto, technologię wytwarzania energii elektrycznej czy wykorzystywane paliwo podstawowe. Do złożenia wniosku niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

REKLAMA

Jak podaje PSE, począwszy od roku 2019, certyfikacja ogólna będzie rozpoczynała się w pierwszym tygodniu każdego roku. Szczegółowy harmonogram certyfikacji ogólnej, organizowanej w 2019 r., jest dostępny na stronie Polskich Sieci Elektroenergetycznych, pod tym linkiem.

Na wytwórcę, który nie spełni obowiązku zgłoszenia jednostki fizycznej do certyfikacji ogólnej, może zostać nałożona kara pieniężna wymierzana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak informuje URE, stosownie do art. 85 ust. 1 pkt 1-3 ustawy o rynku mocy karze pieniężnej podlega ten, kto nie wykonuje obowiązku przystąpienia do certyfikacji ogólnej, w certyfikacji przekazuje dane lub informacje nieprawdziwe lub niepełne; w certyfikacji dopuścił się zachowania niezgodnego z przepisami prawa lub regulaminem rynku mocy.

Karę wymierza URE po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego. Jej wysokość nie może przekroczyć 5 proc. przychodu ukaranego przedsiębiorcy, osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o