TGE chce ograniczyć zmienność cen energii

TGE chce ograniczyć zmienność cen energii
Foto. Umberto Salvagnin, flickr cc

Na początku 2019 r. Towarowa Giełda Energii dokona oceny zmienności cen kształtujących się na Rynku Terminowym Towarowym energii elektrycznej i gazu. Analizie zostanie także poddana wielkość ograniczeń zastosowanych we wprowadzonym 30 października ub.r. mechanizmie widełek statycznych i dynamicznych.

W efekcie przeprowadzonej weryfikacji, w pierwszej połowie stycznia 2019 r. ma nastąpić dostosowanie wartości widełek statycznych i dynamicznych do zaobserwowanej zmienności na poszczególnych rynkach, co z kolei ma się przełożyć na poprawę płynności na tych rynkach. Od 8 stycznia zaczną ponadto obowiązywać zmiany w harmonogramie przebiegu procesu równoważenia rynku.

30 października 2018 r. Towarowa Giełda Energii przedstawiła uczestnikom rynku nowy mechanizm mający na celu ograniczenie wahań cen w zleceniach oraz ograniczenie wahań kursów transakcyjnych dla instrumentów będących w obrocie na Rynku Terminowym Towarowym w zakresie energii elektrycznej i gazu.

REKLAMA

Widełki statyczne i dynamiczne miały zostać wypracowane w drodze konsultacji nie tylko z członkami TGE, ale także z organami nadzorującymi działalność giełdową.

Widełki stanowią zakres cen, w przedziale którego uczestnicy rynku mogą składać zlecenia w czasie sesji. Odnoszą się do wszystkich zleceń składanych na RTT w zakresie energii elektrycznej i gazu w danym dniu sesyjnym. Widełki statyczne mają zabezpieczać przed pojawieniem się nierynkowych sygnałów cenowych oraz ewentualnych strat finansowych z nich wynikających.

Natomiast widełki dynamiczne ograniczają wahania kursów transakcyjnych względem kursu odniesienia, co bezpośrednio przekłada się na wartość kursów rozliczeniowych, które brane są pod uwagę przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych przy określaniu wysokości depozytów zabezpieczających.

REKLAMA

Jak podaje TGE, podstawowym założeniem wprowadzenia widełek było wzmocnienie bezpieczeństwa obrotu, a co za tym idzie ustabilizowanie wahań cen oraz ograniczenie ryzyka rynkowego uczestników.

Giełda podjęła decyzję – w oparciu o doświadczenie pozyskane w okresie funkcjonowania mechanizmu ograniczającego nieuzasadnioną zmienność cen na RTT oraz poprzez dalszy dialog z rynkiem – o dokonaniu zmiany w harmonogramie przebiegu procesu równoważenia rynku.

TGE informuje, że faza równoważenia rynku następuje w przypadku przekroczenia widełek dynamicznych, określonych w regulacjach Giełdy. Czas trwania procesu równoważenia zostanie skrócony z 15 do 5 minut, w wyniku czego nastąpi także zminimalizowanie czasu wstrzymania notowań na instrumentach objętych tym mechanizmem. W przypadkach uzasadnionych podczas fazy równoważenia może nastąpić rozszerzenie widełek.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych mechanizmów, tj. widełek statycznych oraz dynamicznych, zostały ujęte w zatwierdzonych przez zarząd TGE „Warunkach obrotu” obowiązujących dla Rynku Terminowego Towarowego prowadzonym w zakresie energii elektrycznej oraz gazu. Te dokumenty są dostępne na stronie Giełdy w zakładce Regulacje.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.