Rekordowe obroty na TGE

Rekordowe obroty na TGE
Fot. Gramwzielone.pl (C)

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE w minionym roku był o 102,5 proc. wyższy w stosunku do roku 2017.  Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot i terminowego.

Towarowa Giełda Energii podaje, że wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2018 roku 226 052409 MWh,  co oznacza wzrost o 102,5 proc. w stosunku do roku 2017. Jest to zarazem najlepszy rezultat w historii notowań na TGE – zarówno łącznie, jak i osobno dla rynków spot  i terminowego.

Na rynku spot wolumen wzrósł o 9,8 proc. do poziomu 27 714 704 MWh. Wolumen na Rynku Dnia Następnego (RDN) wyniósł 27 637 223 MWh (wzrost o 9,9 proc.),  a na Rynku Dnia Bieżącego 77 481 MWh (spadek o 14,5 proc.). Na Rynku Terminowym Towarowym (RTT) wolumen obrotu wzrósł o 129,5 proc., do poziomu 198 337 705 MWh.

REKLAMA

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu energią elektryczną wyniósł łącznie 15 443 219 MWh – o 15,9 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 12 735 089 MWh (wzrost o 18,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 708 130 MWh (wzrost o 7,0 proc. r/r).

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2018  na poziomie 224,71 zł/MWh, rosnąc o 66,75 zł/MWh względem roku 2017. Analogiczna cena dla grudnia wyniosła 218,01 zł/MWh, co oznacza spadek w skali miesięcznej o 36,89 zł/MWh. Z kolei na RTT średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2019 (BASE_Y-19) wyniosła w całym 2018 roku 242,40 zł/MWh, co oznacza wzrost o 74,90 zł/MWh  w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-18 w roku 2017. W grudniu analogiczna cena BASE_Y-19 spadła względem listopada o 5,44 zł/MWh, do poziomu 281,17 zł/MWh.

Całkowity wolumen transakcji zawartych na rynkach gazu ziemnego w roku 2018 wyniósł 143 305 606 MWh, co oznacza wzrost r/r o 3,4 proc. i stanowi najlepszy wynik w historii notowań na TGE. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg) wolumen wyniósł 23 672 199 MWh, malejąc względem roku 2017 o 1,3 proc. Na RDNg wolumen wyniósł 17 599 948 MWh (spadek o 8,6 proc.), a na RDBg 6 072 251 MWh (wzrost o 28,5 proc.). Wolumen obrotu na RTT wzrósł o 4,3 proc. względem rekordowego do tej pory roku 2017, do poziomu 119 633 407 MWh.

W grudniu ubiegłego roku wolumen obrotu gazem ziemnym wyniósł łącznie 11 499 247 MWh –  o 52,1 proc. więcej niż w grudniu roku 2017. Obrót na RTT obejmował 8 945 087 MWh (wzrost o 65,0 proc. r/r), a na rynku spot – 2 554 160 MWh (wzrost o 19,2 proc. r/r).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2018 roku 106,02 zł/MWh, czyli o 22,36 zł/MWh więcej niż w roku 2017. Analogiczna cena grudniowa spadła w skali miesięcznej  o 0,82 zł/MWh, do poziomu 111,65 zł/MWh. Z kolei na RTT cena średnioważona kontraktu  z dostawą w roku 2019 (GAS_BASE_Y-19) wyniosła w 2018 roku 106,28 zł/MWh, czyli o 24,49 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-18  w roku 2017. W grudniu analogiczna cena GAS_BASE_Y-19 wyniosła 106,37 zł/MWh, a więc o 1,07 zł/MWh mniej niż w listopadzie.

Prawa majątkowe

Na rynku praw majątkowych dla energii elektrycznej w 2018 r. nie odnotowano już tak dużego wzrostu obrotów, jednak warty odnotowania jest wyraźny wzrost cen praw majątkowych dla energii odnawialnej, czyli zielonych certyfikatów.

REKLAMA

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł  w ubiegłym roku 59 302 830 MWh. Oznacza to wzrost w stosunku do roku 2017 o 0,4 proc.  W grudniu wolumen ten wyniósł 3 683 204 MWh, a więc o 29 proc. mniej niż w grudniu roku 2017.

Wolumen obrotu samymi zielonymi certyfikatami (instrumenty PMOZE  i PMOZE_A na Rynku Praw Majątkowych) ukształtował się w roku 2018 na poziomie 30 051 917 MWh, a więc o 4 024 MWh (0,01 proc.) niższym niż w roku 2017.

Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2018 roku dla instrumentu PMOZE_A 103,82 zł/MWh, czyli o 64,99 zł/MWh więcej w porównaniu do roku 2017. W grudniu cena spadła względem listopada o 3,21 zł/MWh, do poziomu 153,07 zł/MWh.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2018 wyniósł 330 017 toe, co oznacza spadek r/r o 17,5 proc. W grudniu br. wolumen obrotu zmalał r/r  o 45,2 proc., do poziomu 30 530 toe. Wolumen obrotu samym instrumentem PMEF wyniósł
w grudniu 20 145 toe, przy średniej ważonej cenie sesyjnej w wysokości 321,91 zł/toe (spadek względem listopada o 76,06 zł/toe).

Rekord na rynku gwarancji pochodzenia

Natomiast rekordowe obroty za 2018 rok TGE odnotowuje na rynku gwarancji pochodzenia, gdzie dominującym towarem są gwarancje pochodzenia energii odnawialnej.

W całym roku 2018 w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia zawarto transakcje o wolumenie 16 848 979 MWh, co stanowi najlepszy rezultat w historii Rejestru i ponad 6-krotny wzrost r/r.

W grudniu 2018 r. wolumen transakcji wyniósł 4 188 501 MWh, a cena średnioważona 0,51 zł/MWh.

Na koniec grudnia 2018 r. status członka na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) miało 77 spółek. W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii  na 31 grudnia 2018 r. członkami rejestru było 3 705 podmiotów, z czego w grudniu przybyło ich 10. Status członka Rejestru Gwarancji Pochodzenia posiada 438 podmiotów.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.