Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną

Prezydent podpisał ustawę kogeneracyjną
Prezydent Andrzej Duda. Fot. Kancelaria Prezydenta RP

Jeszcze w tym miesiącu wejdzie w życie ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji. O podpisaniu jej przez prezydenta Andrzeja Dudę poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowa ustawa wprowadza też pewne zmiany do ustawy o odnawialnych źródłach energii, na których mogą skorzystać inwestorzy z branży biogazowej.

W połowie ubiegłego miesiąca za przygotowaną w Ministerstwie Energii ustawą głosowali wszyscy obecni na posiedzeniu Sejmu posłowie Prawa i Sprawiedliwości w liczbie 222 oraz wszyscy posłowie koła poselskiego WiS, przeciwko byli wszyscy posłowie PO (136), wszyscy posłowie Kukiz15 z wyjątkiem jednego głosującego „za” i jednego wstrzymującego się od głosu. Przeciwko głosowali też wszyscy posłowie Nowoczesnej, PSL-UED, Teraz! oraz W-S. Za ustawą zagłosowało ponadto 5 posłów niezależnych, 4 było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

W Senacie za przyjęciem ustawy bez poprawek głosowało 56 senatorów, 27 senatorów było przeciwko, żaden nie wstrzymał się od głosu.

REKLAMA

Teraz ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji podpisał prezydent Andrzej Duda i wejdzie ona w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Celem ustawy jest wdrożenie nowego mechanizmu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, który ma zastąpić wygasający z końcem tego roku system oparty o świadectwa pochodzenia. Proponowany mechanizm zapewni zarówno stymulowanie budowy nowych jednostek kogeneracji, jak i utrzymanie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w istniejących jednostkach, które bez wsparcia nie mogłyby funkcjonować z powodu luki finansowej w kosztach operacyjnych – zapewnia Ministerstwo Energii.

Proponowany mechanizm ma gwarantować inwestorom wypłacaną przez 15 lat, stałą premię ponad rynkową cenę energii elektrycznej.

Przewidziano, że wsparcie produkcji energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW oraz małych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej do 1 MW ma się odbywać poprzez złożenie wniosku o wypłatę gwarantowanej premii.

W przypadku nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej 1-50 MW przewidziano mechanizm aukcyjny, a w przypadku takich jednostek o mocy ponad 50 MW przewidziano procedurę naboru.

REKLAMA

Natomiast w przypadku istniejących i zmodernizowanych jednostek kogeneracji o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 50 MW przewidziano procedurę wniosku o wypłatę „premii gwarantowanej indywidualnej”.

Warunkiem uzyskania wsparcia na energię elektryczną ma być wprowadzanie i sprzedaż do sieci ciepłowniczej co najmniej 70 proc. ciepła użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce kogeneracyjnej, a – jak zaznacza ME – w nowym systemie będą mogły uczestniczyć tylko elektrociepłownie, dla których jednostkowy poziom emisji CO2 nie przekroczy 450 kg/MWh wytwarzanej energii – łącznie elektrycznej i cieplnej. 

Warunek współpracy z publiczną siecią ciepłowniczą nie obejmie jednostek o mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 1 MW oraz istniejących oraz zmodernizowanych jednostek opalanych metanem uwalnianym i ujmowanym przy dołowych robotach górniczych w czynnych, likwidowanych lub zlikwidowanych kopalniach węgla kamiennego o mocy zainstalowanej elektrycznej do 50 MW.

Koszty nowego mechanizmu zostaną przeniesione na rachunki odbiorców. – Oznacza to zmianę formuły finansowania w porównaniu z dotychczasowym systemem, w którym koszt finasowania ujęty był w cenie energii i niewidoczny dla odbiorców – na transparentne wyodrębnienie na rachunku osobnej opłaty dedykowanej na ten cel – zapewnia Ministerstwo Energii.

Stawka opłaty kogeneracyjnej w 2019 roku wyniesie 1,58 zł/MWh, co – jak wylicza resort energii – oznacza wydatek średnio 3,95 zł rocznie na gospodarstwo domowe.

Zapisy, które pojawiły się w ustawie kogeneracyjnej, wprowadzą też zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii. Chodzi o wyodrębnienie w ustawie o OZE osobnej, potencjalnie wyższej tzw. ceny referencyjnej dla biogazowni pracujących w trybie wysokosprawnej kogeneracji. Więcej na ten temat w artykule: Najnowsze zmiany w ustawie o OZE szansą dla biogazowni. Potrzebny ruch ME.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.