URE: potrzebna nowelizacja ustawy o opłatach za energię

URE: potrzebna nowelizacja ustawy o opłatach za energię
Prezes URE Maciej Bando. Fot. MM Conferences / Europower

Urząd Regulacji Energetyki zwrócił się do Ministerstwa Energii o nowelizację przyjętej pod koniec grudnia ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadza mechanizmy mające ograniczyć ryzyko wzrostu kosztów energii dla gospodarstw domowych, a jednocześnie jak ocenia URE ogranicza jego kompetencje w kwestii zatwierdzenia taryf na 2019 r.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował o zatwierdzeniu taryf przedsiębiorstw sieciowych, ale tylko w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej i opłaty OZE, natomiast ma nadal prowadzić postępowania w kwestii pozostałych składników taryfowych, a – jak podkreśla URE – jego decyzyjność w kwestii taryf za dystrybucję i przesył energii ogranicza przyjęta w dniu 28 grudnia 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, której celem jest powstrzymanie wzrostu kosztów energii dla odbiorców końcowych.

Z kolei spółki obrotu miały nadal nie złożyć do URE wniosków taryfowych dostosowanych do przyjętych w tej ustawie regulacji.

REKLAMA

Jak ocenia URE, ostatnia nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym „budzi szereg wątpliwości dotyczących jej stosowania”, co potwierdziły skierowane do Urzędu wnioski spółek energetycznych o zatwierdzenie taryfy dystrybucyjnych.

Nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym ma być według Urzędu niezbędna, aby umożliwić mu dokończenie postępowań zmierzających do zatwierdzenia taryf sieciowych na 2019 r.

URE wskazuje przy tym, że ta nowelizacja w obecnym brzmieniu ogranicza jego kompetencje w zakresie zatwierdzania tych taryf ze względu na odgórne, ustawowe określenie ich stawek.

REKLAMA

Na potrzebę nowelizacji ustawy o opłatach za energię zwrócił uwagę prezes URE Maciej Bando podczas rozpoczętego wczoraj kongresu Powerpol. – Nadchodzący rok będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o usytuowanie regulatorów. Mam tu na myśli zapisy Pakietu zimowego. Będzie to szczególnie istotne dla polskiego rynku – zaznaczył ponadto prezes Bando.

Obowiązująca od początku 2019 r. ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zakłada obniżenie podatku akcyzowego na energię z 20 zł/MWh do 5 zł/MWh, dzięki czemu rachunki odbiorców energii elektrycznej z tego tytułu maja zostać obniżone w 2019 r. – jak szacuje Ministerstwo – o 1,85 mld zł netto,

Ponadto przewidziano obniżenie opłaty przejściowej dla wszystkich odbiorców energii elektrycznej o 95 proc., dzięki czemu ich rachunki mają się zmniejszyć według ME o 2,24 mld zł,

Ustawa zakłada też utrzymanie poziomu cen i stawek opłat za przesył i dystrybucję energii na poziomie nie wyższym – dla danego przedsiębiorstwa działającego w tym zakresie – niż poziom z 31 grudnia 2018 r. oraz stawek opłat dotyczących sprzedaży energii na poziomie nie wyższym niż poziom z dnia 30 czerwca 2018 r.

Przedsiębiorstwa, które z tego tytułu miałyby ponieść stratę, mają otrzymać odpowiednie środki z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny, którego budżet mają zasilić przychody ze sprzedaży przez Polskę ok. 55 mln uprawnień do emisji CO2 w ramach unijnego systemu handlu emisjami ETS.

redakcja@gramwzielone.pl


© Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy Gramwzielone.pl Sp. z o.o.