Koncerny energetyczne płacą kary za brak OZE

Koncerny energetyczne płacą kary za brak OZE
noldor, flickr cc-by-2.0

Dystrybutorzy energii płacą w tym roku rekordowe kary za zbyt małą produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Co dzieje się ze środkami pochodzącymi z opłat za zbyt mały udział OZE w produkcji energii?{więcej}

Jak informuje „Rzeczpospolita”, w tym roku koncerny energetyczne, które mają obowiązek kupowania określonej ilości zielonych certyfikatów w zamian za energię wyprodukowaną ze źródeł odnawialnych, z tytułu opłat zastępczych za brak certyfikatów zapłacą znacznie więcej niż w roku ubiegłym.

W okresie styczeń-sierpień 2011 na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przyjmuje środki z kar wpłacanych przez dystrybutorów energii, wpłynęło już 593 mln zł. To znacznie więcej niż w całym roku 2010, w którym z tytułu opłat zastępczych NFOŚiGW przyjął 439 mln zł. Jak informuje „RZ”, w przeliczeniu za jedną brakującą megawatogodzinę energii zakłady energetyczne płacą ok. 268 zł.

REKLAMA
REKLAMA

Oprócz kar za brak zielonych certyfikatów przysługujących za produkcję zielonej energii elektrycznej, koncerny energetyczne przelały na konto Funduszu także prawie 280 mln zł za brak certyfikatów czerwonych przysługujących im za kupno energii wyprodukowanej w kogeneracji. Według obecnego prawa system czerwonych certyfikatów obowiązuje tylko do 2012 roku, a zielonych – do roku 2017.

Z otrzymanych środków Fundusz chce finansować rozwój programu inteligentnych sieci energetycznych. Oprócz tego, NFOŚiGW już dofinansowuje m.in. projekty termomodernizacyjne w dużych przedsiębiorstwach czy inwestycje mające na celu montaż kolektorów słonecznych przez gospodarstwa domowe i wspólnoty mieszkaniowe.

„Rzeczpospolita” prognozuje, że w najbliższych latach poziom kar płaconych z tytułu braku odpowiedniej ilości świadectw pochodzenia energii wyprodukowanej z OZE nie będzie już ulegał zwiększeniu – m.in. dlatego, iż w 2012 roku nie zwiększy się obowiązek produkcji lub zakupu zielonej energii przez koncerny energetyczne, który obecnie kształtuje się na poziomie 10,4%. Poza tym przybywać będzie nowych instalacji OZE.